Geaidnu sáhttá bissehit doalu

Boazosápmelaš Issat Turi Ráinná orohagas balla ahte sii fertejit heaitit boazodoalus, jus Tromssa fylkkasuohkana regiovdna geaidnokantuvra beassá hukset ođđa geainnu Ráinná sullui. Geaidnu lea roassun orohahkii go dat botke sin guottetbáikki.
Ášši lea juo ollen gitta alimus duopmostullui.
Sii árvvoštallet riikkaidgaskasaš duopmostullui váidit ášši jus vuoittahallet.

Issat Turi