NRK Meny

Geaidnomusea rahppo

Musea mii lea čohkken stuora osiid Finnmárkku geaidnohistorjjás, rahppo fas ihttin. Geaidnomusea, mii lea Skiippaguras Deanus, lea rabas boahtte vahku, ja dát lea áidna vahkku jagis go musea lea rabas olbmuide.
Museas beassá oaidnit mašiinnaid mat huksejedje Finnmárkku 1930-logus. Čoakkáldat lea oassin Norgga geaidnomuseas, ja lea šaddame musean olles Davvi-Norgga geaidnohistorjái.