NRK Meny
Normal

Oppa girdišilju morašta maŋŋá girdilihkohisvuođa

Girdi mii ihkku gahčai Ruoŧas gullá Romssa girdišilljui. Girdihápmana hoavda muitalii njuolgga NRK Sápmái ahte dáhpáhus čuohcá garrasit buohkaide geat barget doppe.

Geahča njuolggosátta girdilihkohisvuođa birra Ruoŧas. Romssa girdišilju bargit moraštit. Reporttár Dan Robert Larsen muitala mii lea geavvan. Ann Mariela Idivuoma jearahallá Romsa girdišiljju hoavdda. Sander Andersen muitala makkár guovlu gosa girdi gahččai lei.

Videos sáhttát oaidnit njuolgosáddaga mii manai neahttas bearjadaga diibmu 1300.

– Mii vurddiimet girdi ihkku diibmu kvártta váile ovttas. Muhto girdi ii boahtán, ja mii oaččuimet dieđu ahte lei boahtán Mayday gos muitaluvvui ahte girdi váillahuvvui. Dađi bahábut oaččuimet dasto dieđu ahte girdi lei gávdnon gahččan Ruoŧas, dadjá Romssa girdihápmana hoavda Jonny Andersen.

Justa ovdal diibmu 0030 bearjadat ija galgá girdi leat gahččan Oajevákki láhka Johkamohke gielddas Davvi-Ruoŧas.

Girdis ledje guokte olbmo, muhto go ii leat báhccán go moalut girdis, de dadjet gádjunveagaolbmot ahte lea veadjemeahttun gávdnat gean ge heakkas.

Buohkkat morrašis

West Atlantic girdi lea nubbi guovtti girdis main oaivegirdihápman lea Romssa girdišilju. Dát čuohcá garrasit oppa girdihápmanii, muitala Andersen, gii dál morašta go guokte bargoskihpára leaba duššan.

– Iđđes go ožžon telefovnna ja ožžon diehtit ahte mis leamaš girdi mas leamaš Mayday de álggaheimmet iežamet heahtegearggusvuođa, ja manaimet Romssa girdihápmanii.

– Romssa girdihápman lea unna girdišilju, stuoris Davvi-Norggas, muhto unna girdihápman, ja lea unna bargobiras mis dáppe. Ja West Atlantic fitnodagas leat guokte girdi dáppe, ja go okta min iežamet fitnodagain massá girdi de čuohcá dat hui garrasit midjiide.

– Mis lea lossa ja morašlaš beaivi dáppe Romssa girdišiljus. Mii leat massán bargiid mat gullet midjiide.

Eambbo dieđut videos

Videos beasat oaidnit olles jearahallama girdihápman hoavddain, ja gullat mii lea dáhpáhuvvan reportáriid Dan Robert Larsen, Ann Mariela Idivuoma ja Sander Andersen bokte.