Geđđot - suddot - suvvot

Čalmmit sáhttet geđđot omd. suova siste, dálkin giđđat nie go lea geamádat.

Suovva
Foto: Else Turi / NRK Sápmi

Čalmmit geđđojit

Go čalmmit geđđojit, de illá oaidná maidege.

Čalmmit suddojit

Giđđat garra beaivvadahkan sáhttet čalmmit suddot. Dalle leat čalmmit hui bákčas(at), goddá čalmmiid.

Ovddeš áiggiid lávejit olbmot fitnat návehis čuččodeamen (moatte geardde) vai čalmmit fas čilget.

Glásat suvvojit

Go lievla lea stobus, de lávejit glásat suvvot. Nu dahket maidái čalbmeglásat go dálvet čákŋala stohpui.

Gáldu: Lásse-Jon Risten, Kirsten T. Gaup.