Gaveabonnement kan sikre Jan sitt selskap 9 millioner i pressestøtte

Mediegründer Jan Skoglund Paltto ofrer huset for å få magasinet sitt til å gå rundt. Nå venter han på millionstøtte fra staten som kan sikre drifta. Men det kan få alvorlige konsekvenser for konkurrentene.

Jan Skoglund Paltto

FORTSETTE?: Jan Skoglund Paltto er daglig leder i magasinet iSámi.Press AS og han krysser fingrene for at Medietilsynet godkjenner deres søknad om pressestøtte.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Kampen om 34 millioner pressestøttekroner fra staten tilspisser seg. Dette er penger som staten gir til samiske aviser i pressestøtte.

Reglene for å få slikt tilskudd er kompliserte.

For å få den livsviktige pressestøtten fra Medietilsynet, må aviser ha over 750 abonnenter og minst 48 utgivelser i året.

Sámi ođasmagasiidna i Karasjok hadde 1188 utgitte eksemplarer i 2019. Av disse var 473 gaveabonnement. Magasinet eies av Paltto.

Disse gaveabonnementene har blitt solgt til bedrifter, som igjen blant annet har delt ut magasinene som julegaver til sine ansatte.

Paltto trodde pressestøtten var i havn da de hadde passert grensen på 750 utgitte eksemplarer, men Medietilsynet aksepterte ikke å ha de 473 gaveabonnentene inkludert i regnestykket.

– Helt vanlig praksis at slike abonnement kan inngå, sier Paltto (59) til NRK.

– Urimelig

Men dette er ikke Medietilsynet enig i.

– Medregning av denne typen abonnement gjør at publikasjonen får et tilskuddsbeløp som etter vår vurdering blir urimelig høyt i forhold til egeninntektene, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Mari Velsand

IKKE GITT STØTTE: Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, sier at en avgjørelse om pressestøtte til Sámi ođasmagasiidna blir å komme før jul.

Foto: Foto Medietilsynet/ Mathias Fossum

Saken har vært innom Medieklagenemnda, etter at magasinet klagde inn Medietilsynets nei til pressestøtte.

Klagen ble behandlet og flertallet mente at Paltto sitt magasin skulle få beholde gaveabonnementene i totalopplaget. Dermed gikk ballen tilbake til Medietilsynet som nå behandler saken.

Medietilsynet har anslått at magasinet kan få 9 millioner i støtte.

– Dersom gaveabonnement skal regnes med, stilles det i realiteten svært lite abonnementssalg for å kunne få stort tilskudd. Noe vi vurderte var urimelig, sier Velsand om den første avgjørelsen.

De 9 millionene som Sámi ođasmagasiidna kan få, kan spise av potten til de to andre samiske avisene. Grunnen til dette er at støtten kommer gjennom et rammetilskudd hvor summen er fast bestemt og må deles mellom de samiske avisene. Pressestøtten til de øvrige norske avisene var på totalt 318 millioner kroner.

Sámi ođasmagasiidna

MAGASINET: Slik var forsiden til Sámi ođasmagasiidna da de feiret samenes nasjonaldag 6. februar tilbake i 2017.

Foto: Fotomontasje: Medietilsynet

Støtte kan få konsekvenser

Magasinet har siden oppstart i 2017 søkt om pressestøtte, men aldri fått innvilget søknaden.

Samiske aviser er avhengig av pressestøtte for å overleve siden markedet er lite og de er en del av den viktige samfunnsdebatten.

Ságat i Lakselv og Ávvir i Karasjok, fikk over 32 millioner i statlig støtte for 2019 og den totale summen samiske medier kan få er i overkant av 34 millioner.

Hvis Sámi ođasmagasiidna, som eies av Paltto, får pressestøtten innvilget for første gang, kan det bety nedbemanninger hos konkurrentene.

«Si opp ansatte og nedskalere driften»

Kulturdepartementet arbeider nå med å endre reglene for tildeling av pressestøtte til samiske aviser.

I et høringsbrev til departementet skriver Samisk forlegger- og avisforening (Sálas) at enda en aktør som søker om pressestøtte, kan gi store påvirkninger for dem.

«Departementet bemerker at redusert tilskudd til de to samiske dagsavisene vil kunne medføre at man «i verste fall måtte si opp ansatte og nedskalere driften». Dette er en betydelig underdrivelse.»

Det skriver Geir Wulff, leder i Sálas som også er sjefredaktør og daglig leder i Ságat, i et brev til Kulturdepartementet hvor de ber om endring i regler om pressestøtte.

Geir Wulff

KONSEKVENSER: Geir Wulff, leder i Sálas samt sjefredaktør og daglig leder i Ságat, kan få mindre å rutte med dersom Sámi ođasmagasiidna også får innvilget pressestøtte.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hverken Ságat eller Ávvirs redaktører eller ledere ville kommentere sakens innhold før det kom en avgjørelse fra Medietilsynet om pressestøtte.

Satt huset på spill

Jan Skoglund Paltto sier han har stått på dag og natt for å prøve å nå opp og frem med sin avis.

Siden oppstart har avisen hatt røde milliontall i regnskapet. De tre siste årsregnskapene viser et underskudd mellom 1,6 og 2,4 millioner per år.

Dette mener Paltto er en naturlig del av å starte opp en bedrift.

For å holde drifta gående har Paltto tatt opp et lån på 2,7 millioner. Han har også valgt å gå til det skrittet om å ta pant i egne eiendeler og eiendom for å realisere avisdrømmen.

Paltto mener magasinet fortjener pressestøtten helt og holdent, selv om de ikke klarte å oppfylle Medietilsynets krav om 750 årlige abonnenter.

– Vi har hatt nok lesere for å motta pressestøtte gjennom flere år, folk vil virkelig lese Sámi ođasmagasiidna. Det er virkelig et behov for å ha et magasin som ivaretar samiske nyheter og språk, sier Paltto.

Les andre lignende saker: