Gávdnan gássapoahtaliid

Duvavuona fiervvás, Máhkarávjjus, leat gávdnan gássapoahtaliid. Riddofáktaskiipa KV Farm lea čorgemin poahtaliid. Skiippa nubbikommandevra, Gaute Nicolaisen lohká ahte muhtin poahtaliin soaitá leat propan-gássa.