NRK Meny
Normal

Garanterer viderefinansiering av Samisk høgskoles forskning

Nordisk ministerråd garanterer viderefinansiering av forskningen ved Samisk høgskole, som årlig har mottatt bevilgninger fra rådet. Det var foreslått å avvikle den faste bevilgningen.

Dagfinn Høybråten, Gunvor Guttorm og Daniel Holmberg

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Nordisk ministerråd, rektor ved Samisk høgskole Gunvor Guttorm og seniorrådgiver Daniel Holmberg ved Nordisk ministerråd

Foto: Berit Solveig Gaup/NRK

I går møttes ledelsen ved Samisk høgskole og ministerrådets generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kautokeino, i forbindelse med at det arrangeres en stor urfolksutdanningskonferanse i Kautokeino, Arctic Indigenous Education Conference 2016.

Deler av samisk høgskoles forskningsaktivitet blir finansiert av Nordisk ministerråd. Dette er arven etter det tidligere Nordisk Samisk Institutt. Instituttet ble slått sammen med Samisk høgskole i 2005. Nordisk ministerråd er innstilt til å fortsette med det, etter en grundig evaluering.

Var foreslått å endre bevilgningene

– Et ekspertpanel som har sett på forskningsvirksomheten har gitt den veldig gode karakterer. Det er grunnlaget for at Nordisk ministerråd nå signaliserer at vi ønsker å fortsette samarbeidet med høgskolen her om forskning i forhold til samiske perspektiver med den nordiske profil som de har hatt, sier Høybråten.

Nordisk ministerråd har i 2015 gjennomført en evaluering av sine bevilgninger til fem nordiske samordningsorganer for forskning. Fra 2017 var det foreslått en endring som hadde innbært at den årlige bevilgningen til samisk forskning fra Nordisk ministerråd hadde falt bort, og at disse midlene hadde blitt gjenstand for konkurranse gjennom søknader. Forskningsmiljøet ved Samisk høgskole er lite og sårbart, og en omlegging fra direkte til søknadsbasert bevilgning hadde utfordret dette miljøet.

Vil styrke videre samisk forskning

Høybråten sier at de med midlene styrker videre samisk forskning.

– Det vil bety at ankerfestet i det nordiske samarbeidet fra mange tiår tilbake, og som har betydd mye for oppbyggingen av kunnskapsmiljøet, fortsatt vil være der. Nordisk ministerråd vil gi en ryggdekning for dette forskningsmiljøet som jeg tror vil bli verdsatt.

– Hvor lenge vil dere støtte Samisk høgskoles forskning?

– Det vil være en samarbeidsavtale som går over noen år, vi har ikke tatt endelig stilling til utforming av det, men det er en langsiktig strategi for Nordisk ministerråd å samarbeide og å støtte samisk forskning, ut fra det at dette faktisk er et genuint nordisk miljø som også har stor gjennomslagskraft utover norden internasjonalt, sier Høybråten.

– Vi kommer til å legge til grunn en videreføring av den støtten som er gitt nå, så det er ikke veldig mye nye penger, men det er en større forutsigbarhet fremover, forteller han.

– Får arbeidsro

Rektor ved Samisk høgskole Gunvor Guttorm er veldig glad over at Nordisk ministerråd nå garanterer viderefinansiering av forskningen ved Samisk høgskole.

– Det betyr at vi får arbeidsro, og at vi ikke trenger å konkurrere om støtte. Det betyr også at vi kan beholde vår allsamiske perspektiv i forskningen, og fortsatt ha forskere både fra Norge, Sverige, Finland og Russland.

Samisk høgskole har hittil fått ca. åtte millioner kroner årlig til forskning fra Nordisk ministerråd, ifølge rektor.

Thomas Åhren

Sametingsråd Thomas Åhren

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

– Bra

Sametingsråd Thomas Åhren er også fornøyd med beslutningen til Nordisk ministerråd.

– Det er bra at midlene videreføres. Framfor alt skaper dette arbeidsro, og man kan arbeide med litt mer senkede skuldre.

Han sier at det lå en potensiell krise i forslaget om endringen av bevilgningene.

– I den stund midler blir søkerbasert, så risikerer man å bli uten. Det er godt å vite at man nå er i en situasjon der man får arbeide videre, sier Åhren.