Hopp til innhold

– Publikum vil garantert flire av dette stykket

Det sier skuespiller fra det samiske nasjonalteateret Beaivváš, som er med i stykket «1814 – En western fra vidda».

Egil Keskitalo (Piera) ja Iŋgor Ánte Áilo Gaup (Juhán).

Egil Keskitalo sier at publikum kommer garantert til å flire av stykket.

Foto: Siljá Somby

Beaivváš samiske nasjonalteater har sammen med Statsteatret og Rogaland Teater laget teaterstykket «1814 – en western fra vidda». Dette teaterstykket er laget med en humoristisk vri.

1814-western fra vidda

Her fra stykket, '1814 – En Western fra vidda'.

Foto: NRK Sápmi

– Stykket handler om hvor samene befant seg etter 1814, når grunnloven kom. Det handler også om hvorfor samene ikke var nevnt i den første grunnloven. Befolkningen nord for Trondheim var ikke nevnt i det hele tatt i grunnloven. Det er en viktig forskning som vi har gjort i forbindelse med opprettelsen. Så vi har prøvd å lage et humoristisk stykke, sier Keskitalo.

Garanterer latter

Keskitalo garanterer at publikum vil få et latterkick.

– De kommer til å flire masse, jeg tror ikke publikum har dratt hjem og blitt fornærmet eller støtt av stykket. Jeg tror stykket tiltrekker publikum, de får se all dramatikken som vi har tatt opp i stykket, det er et veldig spesielt teaterstykke, sier han.

Utsolgte billetter

Keskitalo sier at billettene til stykket har vært utsolgt, og at de har satt opp ekstraforestillinger.

– Det har vært helt stappfullt under forestillingen, det har vært utsolgt. Så vi har satt opp en ekstra forestilling på onsdag i Stavanger, forteller han.

Keskitalo er den eneste skuespilleren fra Beaivvaš, og sier at det er litt spesielt.

– Det er veldig spesielt å være den eneste fra Beaivvaš Sámi teáhter. Jeg tror vi har laget et stykke som tiltrekker publikum, spesielt nordmenn som kanskje ikke vet så mye om samisk historie og grunnlovens historie, sier han.

Vil nå et annet publikum enn det samiske

Keskitalo sier at ved å samarbeide med andre teatre, så prøver de å nå et annet publikum enn det samiske.

– I år så har vi reservert våre oppgaver, slik at vi kan samarbeide med andre teatre. Vi har hatt tre større prosjekter, blant annet med det finske nasjonale teateret og Kiruna Samisk teater. Så vi prøver å nå et annet publikum enn det samiske.

Korte nyheter

 • Vihtta jagi leat bargan – dál lea raporta gárvvis

  Otne geigejuvvo raporta mainna duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna leat bargan vihtta jagi Stuorradiggái.

  Sii leat guorahallan mat váikkuhusat leat ilbman dáruiduhttima maŋŋá.

  Raporta, mii galgá leat váile 700 siiddu, sisttisdoallá sihke historjjá, duogáža ja evttohusaid doaibmabijuide mat sáhttet váikkuhit soabadeapmái Norgga stáhta ja minoritehtaid gaskka.

  Raporta galgá lohkkot váldolávddis Nasjonalteateris. Lea várrejuvvon sullii 37 tiimmu lohkamii, ja dan sáhtát čuovvut NRK Sámi ovdasiiddus.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Etter fem års arbeid er rapporten klar

  I dag overrekkes rapporten som sannhets- og forsoningskommisjonen har jobbet med i fem år.

  De har undersøkt konsekvensene av fornorskingspolitikken som norske myndigheter førte mot nasjonale minoriteter.

  Rapporten, som er på drøye 700 sider, inneholder både historie, bakgrunn for fornorskinga samt forslag til tiltak som kan bidra til forsoning mellom den norske staten og nasjonale minoriteter.

  Rapporten skal også leses høyt fra hovedscenen på Nasjonalteatret. Lesingen, som er anslått å vare i ca. 37 timer, strømmes direkte på NRK Sápmis forside.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Fovse 600 beaivvi fuomášupmi

  Ii leat dušše Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta masa sápmelaččat ráhkkanit Oslos.

  Fargga 100 beaivve áigge de muhtin nuorat fuomášuhtte Fovse-ášši olu miellačájehemiiguin Norgga oaivegávpogis. Dál plánejit ođđa akšuvnnaid.

  Moadde nuora ledje njunnošis álggaheamen visot dalle guovvamánus. Oslos leat fas ráhkkaneamen Fovse-miellačájehemiide, go lávvardaga lea 600 beaivve dan rájes go Alimusrievtti duopmu celkui olmmošrihkkuma hárrái.

  Deaivvaimet Mihkkal Hætta Oslos, okta gii lei mielde akšuvnna álggaheamen 100 beaivve áigge.

  Gula dás maid muitala:

  Ii leat dušše Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta masa sápmelaččat ráhkkanit Oslos. Šaddet ođđa Fovsen akšuvnnat.