Går rettens vei for å berge sjøsamiske rettigheter

De er enige om at staten er i ferd med å rasere sjøsamisk laksefiske. Nå er begge rede til å gå til rettssak mot staten.

Bjarne Johansen takker Inger Eline Eriksen Fjellgren

– TAKK FOR STØTTEN: Sjølaksefisker roser engasjementet som sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren viser for sjøsamisk laksefiske.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Først må vi forsøke å forhandle med staten. Hvis ikke det går, så må vi være rede til å støtte en eventuell rettssak mot staten, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen Fellgren (Árja).

Hun får full støtte fra Sametinget som i plenum i dag hadde sjølaksefiske i samiske områder som egen sak.

Det er Miljødirektoratets vedtak om å fase ut krokgarnfiske i sjøen innen 2020, samt tidligere innskrenkninger i sjølaksefisket, som har satt sinnene i kok. Norske Lakseelver har gitt full støtte til direktoratet, og mener at sjølaksefisket er mindre samfunnsnyttig enn elvefisket.

Sametingsråd Inger Eline Eriksen fnyser av påstandene.

– Det er tydelig at de lever i en helt annen virkelighetsforståelse enn sjølaksefiskere, svarer Eriksen.

– Støtten varmer

Bjarne Johansen og Arne Josvald Sabbasen

UENIGE OM VIRKEMIDLER: Bjarne Johansen og Arne Josvald Sabbasen leder hver sin sjølaksefiskeforening. De er enige om målet, men uenige om virkemidler for å nå målet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Leder i Tana og omegn sjøsameforening, Bjarne Johansen, fulgte debatten i Sametinget.

– Støtten fra plenum varmer mitt hjerte, sier Johansen.

Det er hans forening som først og fremst har stått på barrikadene for en eventuell rettssak mot staten.

– Nok er nok, nå tåler vi ikke flere innskrenkninger i sjølaksefisket. Nå må vi få tilbake tradisjonelle hevdvunne rettigheter dersom sjøsamisk kultur skal overleve, mener Johansen.

De har allerede engasjert en egen advokat for å forberede en eventuell rettssak.

Tvilende til rettssak

Også Finnmark sjølaksefiskeforening mener at nok er nok. Men de har vært tvilende til om rettssak er veien å gå.

– Vi har mer tro på konsultasjoner og samtaler med Miljødirektoratet og andre ansvarlige. For at slike konsultasjoner skal gi positive resultater, så må sjølaksefiskere kunne delta, sier leder Arne Josvald Sabbasen.

Sametingets ja til forhandlinger tar han som en delvis bekreftelse for sitt syn.

– For at vi skal kunne si ja til en eventuell rettssak, så må Sametinget betale kostnadene, sier Sabbasen.

Men endelig ja til noen rettssak vil han enda ikke si.

– Dette er en komplisert og vanskelig sak. Og det er for mange knuter som må løses før vi kan si ja til en eventuell rettssak, sier Sabbasen.

– Tålegrensen er nådd

Sjølaksefisket er en viktig del av det materielle grunnlaget for samenes kultur. I områdene der samene tradisjonelt har utøvd sjølaksefiske er dette en helt viktig og nødvendig kombinasjonsnæring og levevei, heter det blant annet i vedtaket fra Sametingets plenum mot FrPs tre stemmer.

Sametinget mener at dagens forvaltning hverken sikrer sjølaksefisket som næring eller som kulturbærer. Vedtaket understreker at tålegrensen for inngrep er nådd med hensyn til det sjøsamiske samfunnet.

– I tillegg er staten forpliktet til å bidra med positive tiltak for å opprettholde dette fisket som en del av samisk kulturutøvelse, heter det blant annet i plenumsvedtaket.