Hopp til innhold

Går rettens vei

De fem som ble valgt som nye representanter til styret i Tanavassdragets fiskeforvaltning forrige uke, vil gå rettens vei for å få valget godkjent.

Reidar Varsi

Nyvalgt leder av Tanavassdragets fiskeforvaltning Reidar Varsi

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Søndag hadde vi et drøftingsmøte sammen med styret i Laksebreveiere i Tanavassdraget (LBT), der vi diskuterte hva vi skal gjøre nå. Det var full enighet om at vi skal prøve saken rettslig, sier nyvalgt leder av Tanavassdragets fiskeforvaltning Reidar Varsi til Finnmark Dagblad .

Kastet forrige styre

Lørdag 11. august valgte laksebreveiere i Tana å kaste alle medlemmene sine i styret for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) på grunn av sterk misnøye og mistillit. Alle ble erstattet med nye styremedlemmer.

Reidar Varsi fra Tana ble valgt som ny leder i TF-styret. Men den avsatte styrelederen Helge Samuelsen nekter å kaste kortene og vike plass for Reidar Varsi som ny leder i TF. Derfor ønsker de nyvalgte styrerepresentantene å prøve saken for retten, skriver Finnmark Dagblad.

Ikke dialog

Forrige uke inviterte Helge Samuelsen til dialogmøte, der han håpet at TF-styret og LBT kunne prate seg fram til enighet. Dette var ikke Reidar Varsi interessert i, og verken han eller noen representanter for LBT møtte på møtet som ble holdt tirsdag i forrige uke.

– Vårt utgangspunkt nå er at vi vil prøve saken for namsretten. Jeg skal ta kontakt med advokaten vår i løpet av dagen, så får vi se hva som skjer, sier Varsi til avisa.

Helge Samuelsen tar dette til etterretning.

Korte nyheter

 • Juohke beaivvi ožžot guhtta olbmo Norggas eamidielkoborasdávdda

  Beassášbeaivvážis lea bahá buollit beaivvážis.

  Kreftregisteret seniordutki Trude Eid Robsam jáhkká olbmot háliidit návddašit beaivváža guhkes sevdnjesáiggi maŋŋel, ja dalle vajálduhttit suddjet iežaset várálaš UV- suonjardeami vuostá.

  Norga lea bajimusas statistihkas galle olbmot ožžot liikeborasdávdda ja galle olbmot jápmet das.

  Dánmárku ja Australia leat Norgga bajábealde statistihkas man gallisat ožžot borasdávdda.

  Dušše Austrálias jápmet eambbo olbmot dákkár borasdávddas go Norggas.

  Jagis 2022:s ožžo 3097 olbmo liikeborasdávdda Norggas, čájehit kreftregisteret logut.

 • Flere veier åpner igjen i Finnmark

  Søndag morgen har flere veier i Finnmark åpnet igjen.

  Vegtrafikksentralen melder at Fylkesvei 98 Børselvfjellet mellom Porsanger og Lebesby er åpen for fri ferdsel.

  E75 Domen i Vardø er åpnet for kjøring igjen. Veien ble stengt lørdag morgen på grunn av uværet.

  Riksvei 94 mellom Kvalsundbrua og Akkarfjord har blitt åpnet. Her advarer vegtrafikksentralen mot smal veibane enkelte steder på strekningen.