Hopp til innhold

Går Norge på langs

Guttene går Nordkapp- Lindesnes. Alle fire slåss mot myggen, mens èn er hardt forelsket.

Turgåere, Nordkapp-Lindesnes

Fra venstre Vegard Stennes (21), Vegard Brandt Slevigen (22), Erling Engh (20), og Petter Ahlbom (20)

Foto: Roger Manndal

Nrk Sàmi Radios reporter treffer de fire ungguttene utenfor Rema 1000 i Kautokeino, hvor de er innom for å bunkre opp for den lange ferden videre sørover. Ekspedisjonen startet ved Nordkapp 8. juli, og målet er å nå Lindesnes før juleribba settes på bordet.

Mye mygg, tunge sekker, og gnagsår

Yngstemann på laget, Erling Engh (20) fra Stavanger, sier det har vært noen tunge tak så langt, men humøret og motivasjonen er stadig på topp. – Det er alvorlig mye mygg her, og enkelte kvelder har vi rett og slett ikke visst hvor vi skulle gjøre av oss i myggsvermen. I tillegg har vi selvsagt slitt med tunge sekker, og hatt vår mengde med gnagsår. Men, vi klager ikke, vi har det bare kjekt, sier en smilende Engh på klingende Stavanger-dialekt.

Alvorlig forelsket

Guttene, eller mennene som Engh understreker at de er, har planlagt turen siden de sammen studerte friluftsliv på Norges Idrettshøgskole i fjor. Fire unge og single menn, ut på en real guttetur Norge på langs, frie i naturens rette element i fem bekymringsløse måneder.

Det gikk ikke helt etter planen. Fire dager før avreise møtte en av guttene den store kjærligheten, og ifølge Engh er han meget hardt angrepet.

Erling Engh

Erling Engh har mange gode ørret-historier og by på fra turen sålangt.

Foto: Roger Manndal

– Ja, du kan kalle det litt dårlig timing. Hver gang vi er innom dekningsområde for mobil, og såfremt vi har fått ladet batteriene, sitter han i timevis i telefonen. Men han er meget dedikert til selve ekspedisjonen, så han kommer nok til å fullføre uansett. Spørsmålet er vel heller om hun venter i andre enden, når vi en dag når målet, avslutter Erling Engh halvt filosoferende, uten å nevne hvem av de fire eventyrerne det gjelder.

Korte nyheter

 • Mari Boine med ny rolle i trilogiteater

  Under åpningsuka av kulturhovedstaden Bodø 2024 skal Mari Boine spille rollen som Aahka i treilogiteateret «Viehke Beatheme - Vindens svik».

  Forestillingen handler om hvordan storsamfunnets grønne skifte påvirker det sørsamiske folket.

  Boine skal ha rollen som Aahka (bestemor) i den tredje og siste forestillingen, «Tjaetsien mojhtese / vannets hukommelse».

  Det er Åarjelsaemien Teatere som setter opp teateret.

  Mari Boine under konsert, påska 2022 i Karasjok
  Foto: Wenche Marie Hætta
 • Mari Boine orre dåemiedimmiem teaterisnie åådtje

  Mari Boine edtja aktem dåemiedimmiem goh Aahka utnedh trilogijeteaterisnie «Biehke Beatheme – vindens svik».

  Teaterevuesiehtimmiem edtja kultuvreåejviestaaren Båddådjo 2024’n rïhpestimmievåhkosne vuesiehtidh.

  Mari Boine edtja Aahkam spealadidh gåalmeden jïh minngemes vuesiehtimmesne, man nomme «Aahka - tjaetsien mojhtese».

  Lea Åarjelsaemien Teatere mij «Biehke Bietheme – vindens svik» tseegkeminie.

  Mari Boine
  Foto: Morten Andersen / NRK
 • Ovddádusbellodat háliida čavget njuolggadusaid Stuorradikkis

  Ovddádusbellodat oaivvilda ahte Ruksesbellodat lea boastut geavahan iežas vuoigatvuođaid bovdet gussiid Stuorradiggái.

  Dál áigu justiisalávdegotti jođiheaddji ráŋggáštit stuorradiggepolitihkkáriid geat eai čuovo njuolggadusaid, čállá Dagbladet.

  Gaskavahku golggotmánu 11. b. čohkkájedje Fosen-sámi aktivisttat láhttis vánddardanhállas. Sii eai miehtan vuolgit ja čohkkájedje ja juige gitta maŋŋit eahkedii.

  Dát doaibma oaččui ollu beroštumi, ja dat rihkui Stuoradikki guossástallannjuolggadusaid. Loahpas fertejedje politiijat gurput sin eret doppe.

  – Stuorradiggi lea Norgga dehálamos demokráhtalaš arena. Ii leat dohkálaš dahkat Stuoradikki politihkalaš aktivismma soahtešilljun, dadjá justislávdegotti jođiheaddji Per-Willy Amundsen (Ovddádusbellodat).

  Son háliida dál doaibmabijuid mat hehttejit ahte dákkár dáhpáhusat gevvet.

  Per-Willy Amundsen
  Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud