Ankesaken går i Tromsø og Kautokeino

Ankesaken til mannen (49) som ble dømt for å ha drept Helge Mannsverk (52) med overlegg, kommer opp i august.

Statsadvokat Torstein Hevnskjel og forsvarer Harald Stabell

Advokat Harald Stabell (til høyre) skal også være forsvarer for 49-åringen i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det skriver Finnmark Dagblad .

28. februar i år ble en mann (49) fra Kautokeino i Indre Finnmark tingrett i Tana dømt til fengsel i 17 år for overlagt drap på Helge Mannsverk (52) fra Alta og forsøk på overlagt drap på Mannsverks samboer. Samboeren var også i hytta i Gárggoluoppal kvelden 9. mars i fjor da de skjebnesvangre skuddene ble løsnet.

Festet ikke lit

Retten festet liten tro på mannens forklaring og slo fast ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at 49-åringen med overlegg avfyrte to skudd med den hensikt å drepe både Helge Mannsverk og samboeren.

I retten hevdet 49-åringen at skuddene ble avfyrt ved uhell.

Dette festet altså ikke retten lit til. I dommen skrev blant annet retten: «Om den generelle troverdighet til tiltalte viser retten til at hans forklaring på flere punkter framstår som oppkonstruert eller usannsynlig. Det er videre påfallende at tiltalte bare husker deler av hendelsesforløpet og at han under forklaringen til retten og under åstedsbefaringen gir nye detaljer om hva som skjedde». Retten slo også fast at skuddene ikke kan ha gått av ved et uhell».

Ville anke

49-åringen sa til FD under rettssaken i Indre Finnmark tingrett i Tana – før dommen ble avsagt – at han kom til å anke på stedet dersom dommen ville bli på det nivået som aktor Torstein Hevnskjel la ned påstand om: Fengsel i 18 år. Ankesaken kommer opp i Hålogaland lagmannsrett i august. Det er først satt av tre dager i Tromsø, så to dager i Kautokeino, blant annet i forbindelse med befaring.