Gånågispárra libá vaksineridum

Juo de Vuona gånågispárra vuostasj gierdev koronavaksijnas libá oadtjum. Dav tsirgunav de uddni oattjojga. Nubbe oasse dát vaksijnas de gånågis Harald ja drådnik Sonja oadtjoba gålmmå vahko duogen, diedet Vuona Gånågisviesso ietjas næhttabielen. Gåvån la Ronja Larsen gånågispárraj lávllomin gållehedjaávvudallamin jagen 2018.

Ronja Larsen synger for kongeparet
Foto: Skjermdump / NRK