Hopp til innhold

Regjeringsadvokaten stresser med sine vitner i Gaup-saken

– Begge vitnene begynner å trekke på årene. Retten bør derfor vurdere om bevisopptakene må gjennomføres raskest mulig, skriver regjeringsadvokaten.

Rein anno 1962

Illustrasjonsfoto.

Foto: Aaserud, Ivar / Scanpix

Advokat Goud Helge Homme Fjellheim hos regjeringsadvokaten svarte i går på stevningen til familien Gaup. Hans påstand er at staten må frifinnes.

Familien mener staten frarøvet deres rett til reindrift på 1960-tallet, og krever 25 millioner kr i erstatning.

Mikkel Gaup neavttaša Lars Hætta Guovdageainnu stuimmiid filmmas.

Skuespiller Mikkel Gaup hadde en av hovedrollene i 'Kautokeino-opprøret'.

Foto: Erik Aavatsmark for Rubicon/Sandrew Metronome Norge

Skuespiller Mikkel Gaup og seks andre familiemedlemmer har saksøkt staten.

42 år har gått siden Mikkel A. Gaups rett til reindrift opphørte ifølge staten. Derfor er antallet vitner lavt.

90-åringer

Regjeringsadvokaten opplyser i tilsvaret til Oslo tingrett at de vil føre tidligere lappefogder Loyd Villmo og Anders Bendigsen som vitner. I dag brukes betegnelsen reindriftsagronom istendefor lappefogd.

I tilsvaret skriver regjeringsadvokaten at begge er rundt 90 år.

"Da begge vitnene begynner å trekke på årene (begge er rundt 90 år), ber staten retten vurdere om det ikke av bevissikringshensyn bør gjennomføres et bevisopptak så snart som mulig...", heter det i tilsvaret.

LES OGSÅ: Ex-president ber om presidenthjelp

– Ikke hensiktsmessig

Advokat Goud Helge Homme Fjellheim mener kravet til familien Gaup er foreldet, og at dette bør forhandles særskilt om av prosessøkonomiske grunner.

Goud Helge Homme Fjellheim

Regjeringsadvokat Goud Helge Homme Fjellheim.

Foto: NRK

– Staten mener det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre en rettsmegling, skriver Homme Fjellheim.

I tilsvaret heter det at forskjellige nivåer i reindriftsforvaltningen ga høsten 1966 uttrykk for at man mente at Mikkel A. Gaup hadde avviklet sin reindrift i Susendal reinbeitedistrikt i Nordland.

LES OGSÅ: – Vi ble frarøvet en framtid

– Ikke statens skyld

"Staten mener at Gaups reindrift opphørte da familien flyttet tilbake til Alta i 1965. Fra dette tidspunktet drev ikke Gaup noen reindrift i Susendal reinbeitedistrikt og det var heller ingen som drev reindrift på hans vegne, dvs som gjetet de reinene som eventuelt Gaup hadde i reinbeitedistriktet og som sørget for at kalver ble merket med Gaups merke.", skriver regjeringsadvokaten.

Regjeringsadvokaten vurdering er også at Gaup i liten grad lyktes med å få ordnet reindrift i Susendal.

– Staten kan ikke se at reindriftsforvaltningen eller andre i staten hefter for, kan sies å være skyld i at Gaup ikke lyktes med å etablere en ordnet reindrift, skriver advokat Goud Helge Homme Fjellheim.

LES OGSÅ: NSR-leder: – Sametinget må støtte Gaup-familien

Korte nyheter

 • Áigot dutkat jievjaskuolffi

  Les på norsk.

  Návuona suohkan lea addán Norgga luonddudutkan instituhttii (NINA) lobi seaivut ja girdit vuollegaččat helikopteriin suohkanis.

  Girdin dáhpáhuvvá áitojuvvon jievjaskuolfenáli dutkanprošeavtta oktavuođas.

  Girdin galgá dáhpáhuvvat suoidnemánu loahpas.

  Instituhtta lea maid ohcan helikopterlobi Hámmerfeasttas, Omasvuonas, Ráissas ja Gáivuonas, dieđiha Framtid i Nord aviisa.

 • Stuorra balloŋŋa áicojuvvon máŋgga sajis Davvi-Norggas

  Les på norsk.

  NRK lea ožžon máŋga cavgilemiid olbmuin geat leat oaidnán stuorra balloŋŋa girdimin máŋgga sajis Davvi-Norggas. Dat lea earret eará áicojuvvon Trænas, Oarjjelij Bájddáris, Bådåddjos, Evenáššis, Skánihis, Beardogoržžis ja Čáhcesullos.

  Čájehuvvo ahte Esrange Space Center Gironis lea sádden balloŋŋa. Das lea Davvi-Amerihká ulbmilin, ja lea 1,7 miljovnna kubihkkamehtera stuoris. Nu boahtá ovdan preassadieđáhusas.

  Balloŋŋa lea nu gohčoduvvon NASA BOOMS-balloŋŋa, ja dat lea stuorámus mii goassege lea sáddejuvvon Davvi-Ruoŧa gomuvuođaguovddážis.

  Balloŋŋa geavahuvvo poláraáibmogearddi røntgensuonjardeami dutkamii. Bohtosat geavahuvvojit dutkama várás.

  Balloŋŋa sáhttá girdit sullii 45,7 kilomehtera eatnama bajábealde.

  NASA BOOMS balloon skutt opp fra Kiruna, flyvende på blå himmel.
  Foto: Mattias Forsberg / SSC
 • Mii oastit ja vuovdit eambbo geavahuvvon gárvvuid

  Dađistaga eanet olbmot geavahišgohtet márkansajiid Tise ja Finn.no go vuvdet gárvvuid. Ollu gárvvut mat leat vuovdimassii, eai leat goassege geavahuvvon.

  Eambbosat vásihit ahte lea váddáset vuovdit gárvvuid lassáneami geažil.

  – Ádjána guhkit vuovdit. Ovdal manai jođánit jos almmuhin čuvlla .Muhto dalle eai lean seamma olu geavaheaddjit, muitala Tise geavaheaddji Paolla da Silva, gii lea geavahan márkansaji 2017 rájes.

  Maŋimus jagi lea Tise geavaheddjiid lohku lassánan 20 proseanttain.

  Maiddái Finn.no dieđiha ahte sis lea leamaš ollu lassáneapmi maŋemus jagiid Torget geavahusas, erenoamážit gárvvuid gávppašeamis ja vuovdimis.

  Paolla Da Silva holder en rosa kjole i hånda. Hun har på seg en stripete topp.

  Vi sel og kjøper meir brukt: – Det er kjøpars marknad no

  Stadig fleire tar i bruk marknadsplassane Tise og Finn.no for å selje kleda sine. Og mange av kleda som er til sals, har aldri vore brukte.