NRK Meny
Normal

Tusentalls kulturminner kan bli digitale

Kautokeino tar initiativ til et Nasjonalt Samisk bildearkiv – men departementet er skeptisk til initiativet.

Et brev fra Kautokeino kommune til Kultur departementet viser at Kautokeino kommune ønsker å begynne på et forprosjekt.

Et forprosjekt for etablering av et Nasjonalt samisk bildearkiv.

I brevet som er datert 4. mars i år spør kommunen om det er mulig å søke om midler fra Kulturdepartementet til arbeidet med et slikt arkiv.

Unngå at bildene blir tapt

Ønsket er å få digitalisert både fotografier og tegninger fra museer, private, og ikke minst bildene som Samemisjonen har tatt.

Samemisjonen eier intet mindre enn 24.000 bilder, ifølge Kautokeino kommune.

  • Les om samemisjonens kulturskatt her.

Kautokeino kommune skriver følgende i sin forespørsel:

«Kautokeino kommune ønsker å få til et digitalt fotoarkiv med gamle samiske fotografier og tegninger som har verdi som kulturminner og som viser fram en kulturhistorie. Universitetsmuseet i Tromsø har kassevis med gamle fotografier av samisk kultur som de ikke har kapasitet til å digitalisere. Samemisjonen eier 24.000 fotografier som de ønsker å digitalisere for å vise fram sin historie med. Kautokeino kommune ønsker også å finne fram til fotografier fra private for å unngå at disse går tapt med tiden.»

Departementet vil ikke støtte prosjektet

Ifølge svarbrevet fra departementet så blir det ikke noen penger fra dem. Kulturdepartementet ber nemlig kommunen om å undersøke om det ikke allerede er noen institusjon som kan ta seg av den jobben.

Utsnitt fra svaret:

«Det er flere institusjoner på arkiv-, bibliotek- og museumsområdet som arbeider med innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av fotografi. På generelt grunnlag anbefaler vi kommunen å undersøke om oppgavene til det planlagte arkivet kan ivaretas av eksisterende institusjoner.»

Penger til formålet bør heller søkes av Sametinget, skriver departementet videre i brevet. I tillegg anbefaler departementet at kommunen kontakter Kulturrådet for å finne ut hvordan de skal gå videre med en eventuell søknad.

Vil ikke kommentere saken

Kautokeino kommune har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK Sápmi, og skriver i en e-post at det ikke er naturlig å kommentere prosjektet så tidlig i prosessen.