NRK Meny
Normal

Gámasuidnen

Bonjaldaga dahje gieđahasa ráhkadat go leat čuohppan bonjaldatnáre gámasuinniid ja bonjat gierraga vai čoahkis bissot.

bonjaldat
Foto: Else Turi / NRK Sápmi

Cápmit ja šluvgit

Gámašuinniid lávejit cápmit merresiin dahje jo šluppohiin. Ja šluvgit lávejit spihkárfiellu vuostá.

Fierradit

Botnje besdaga man čatne jorbodahkii, ja dan birra de gisse suinniid. Sáhtte gal maid streaŋgga geavahit.

Bilgádit

Go bilgádedje, de bárgidedje guokte bonjaldaga oktii. Álge bárgidit dakko gokko giera álgá. Dan dahke vai besse daid holgii bidjat.

Gippal

Ovdalgo suoidnebáikkis vulge, de ráhkadedje gibbala dahje suoidnegimppu. Gippal šattai go moaddelot bonjaldaga/gieđahasa čatne báttiin. Dieinna lágiin ráhkadedje suoidnenođiid.

Gullu

Gulut
Foto: Else Turi / NRK Sápmi

Boares suoidni, diimmá suoidni man čađa ođđa suoidni lea šaddan.

Gáldu: Lásse-Jon Risten, Kirsten T. Gaup