NRK Meny

Galggašii bisuhuvvot

Alfheim-vuojadanhálla galggašii bisuhuvvot ja áimmahuššot maiddái maŋŋel go Tromsøbadet rahppojuvvo geavaheami várás. Romssa Olgešbellodat lei čohkken olbmuid gaskavahku eahkeda buktit jurdagiid masa Alheim-vistti sáhtášii geavahit ja olusiin ledje jurdagat masa ja mo boahtteáiggis geavahit Alfehim-vuojadanvistti.