Gáibidit oahpu Stuorragiettis

Eanetlohku Divttasvuona suohkanstivrrapolitihkkáriin Nordlánddas gáibidit ahte vihtta nuoraidskuvllaoahppi farggamusat ožžot oahpahusa Stuorragiettis. Oahppit leat skuvlajagi álggu rájes oahpahuvvon ruovttus, go biehttalit mátkkoštit vihtta miilla Ájluktii. Suohkan lea heaittihan skuvlema Stuorragiettis, go divrrašit dan ja go oahpaheaddjit leat váilon.