NRK Meny

Gáibidit deaivvadit

Vihtta eaktodáhtolaš gárrenmirkkogeavaheaddjiorganisašuvnna
gáibidit beassat deaivvadit Norgga dearvvašvuođaministariin. Dan muitala Maborg organisašuvnna jođiheaddji Vidar Hårvi.

Go ruhta váilu ja lea menddo olu byrokratiija, de dat hehtte gárrenmirkkuide darvánan olbmuid oažžumis dan veahki maid dárbbašit. Dearvvašvuođadepartemeanttas áigot guorahallat
sáhttágo doarjjaortnegiid álkidahttit.