Gáibidit buoret diehtojuohkima

– Eiseválddit geain lea ovddasvástádus, ovdamearkka dihtii politiijat, fertejit šaddat čeahpibun dieđihit suohkanii go lihkohisvuođat ja eará stuorra dáhpáhusat gevvet. Nu dadjá Gáivuona suohkana gearggusvuođaráđđeaddi Karin Karlsen.

– Suohkaniin lea ovddasvástádus ássiide, ja dalle lea heitot go politiijat dieđihit dušše ambulánsii ja buollinčáskadeddjiide lihkohisvuođaid birra, dadjá Karlsen.