Fylkkaid ovttastahttinsoahpamuš

Romssa guovddášbellodat lea duhtavaš go fylkkaid ovttastahttinsoahpamuš dál lea vuolláičállon, dadjá fylkkadikki joavkojođiheaddji Ellen Øseth. Su mielas lea jierpmálaš ráhkadit ovdagoddemálle, mas ráđđealmmái jođiha ođđa fylkka hálddahusa, ja ahte fylkkaráđđi, mii lea doaibman 16 jagi, nohká Romssas.