Hopp til innhold

Fylkestingsvalget i Troms: – Samesakene bør overlates til kommunene

– Det er ikke mye diskusjon om samiske saker i fylkestinget i Troms. Det rette nivået er kommunene, for det er der samene er og folket bor, mener 1. kandidat i Frp i Troms John Karlsen.

John Karlsen, Frp

1. kandidat i Frp i Troms John Karlsen

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Valglogo

– Verken samene eller noen hadde tapt på at man hadde overlatt de sakene til kommunene.

– Hvordan tror du de samiske sakene blir prioritert i fylkestinget i framtiden?

– Jeg tror ikke det blir noe mer prioritering. Vi ser at dette kunne kommunene med letthet forvaltet på en helt annen måte, sier John Karlsen.

Les flere nyheter fra NRK Sápmi her.

Vil legge ned fylkeskommunene

I tillegg til kommunevalg er det også fylkestingsvalg i år. NRK har i tillegg til de samiske sakene spurt kandidatene hvor viktig fylkestingspolitikken er og hvor viktig kommunereformen er for fylkestinget.

– Det er kanskje et flertall i Norge for å legge ned fylkeskommunene, men det store flertallet går vel for større regioner. Vi har sagt at primært går vi for å legge ned fylkeskommunen, men subsidiært for større regioner, sier Karlsen.

Ivar B. Prestbakmo

1. kandidat i Senterpartiet Ivar B. Prestbakmo

Foto: Laila Lanes / NRK

Vil ha mer samarbeid med Sametinget

1. kandidat i Senterpartiet i Troms Ivar B. Prestbakmo tror at det er mulig å samarbeide enda mer med Sametinget om de samiske sakene.

– Det å ha et godt samarbeid mellom fylkeskommunen og Sametinget vil være viktig for Senterpartiet fremover i kommende periode. Det handler både om næringsutvikling og kultur, men også om den generelle samfunnsutviklingen der vi ser at mange interesser som er felles sett fra et samisk perspektiv og samfunnet forøvrig, kan samles i gjennom et samarbeid mellom fylkeskommunen og Sametinget som gjør at man står sterkere i forhold til for eksempel nasjonale myndigheter.

– Fylkespolitikken er viktig

Prestbakmo synes fylkespolitikken er viktigere enn kanskje mange tenker på til daglig.

– En ting er at fylkeskommunene har ansvar for store områder, som videregående opplæring og samferdsel, men i tillegg er den regional utviklerrollen, som omhandler både næringsutvikling, kultur og andre områder som betyr mye for hverdagen til folk flest.

Han har ikke så stor tro på at kommunereformen gir de store endringene man ønsker.

– Jeg tror at man kommer til å få noen kommunesammenslåinger, men i hovedsak så vil det være en kommunestruktur som ligner på den vi ser i dag, sier Sps Prestbakmo.

Ole Johan Rødvei

1. kandidat for Høyre i Troms Ole-Johan Rødvei

Foto: Laila Lanes / NRK

– Viktig del av det flerkulturelle bildet i Troms

1. kandidat for Høyre i Troms Ole-Johan Rødvei sier slik om samiske saker i Troms:

– Hvis vi ser overordnet på det, så har vi en del samiske områder som er en viktig del av det flerkulturelle bildet som vi har av Troms.

Rødvei synes fylkestingspolitikken har sin viktighet.

– Så lenge vi har fylkeskommunen så vil den være et av tre nivåer, hvor alle har sin viktighet.

Korte nyheter

 • Bivdet digaštallama sámi statistihka birra Norggas

  Sámediggeráđđi bovde digaštallat boahtteáiggi sámi statistihka Norggas. Dat boahtá ovdan Sámedikki preassadieđáhusas.

  – Maŋŋel 50 jagi oaidnemeahttunvuođas lea dál áigi ahte sámi álbmot oažžu saji maiddái statistihkas, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) preassadieđáhusas.

  Sámediggeráđđi lokte Sámedikki čilgehusa sámi statistihka birra digaštallamii Sámedikki boahtte dievasčoahkkimis, gaskavahku geassemánu 7. beaivvi.

  Sámediggi čállá ahte reaidun adnojuvvo statistihkka áibbas mearrideaddjin gozihit norgga stáhta olmmošvuoigatvuođalaš geatnegasvuođaid sámi álbmoga ektui.

  Sámediggeráđi mielas maid lea statistihkka lihkka dehálaš addimis politihkkáriidda ja eará mearrideddjiide dárbbašlaš dieđuid dárbbuid ja hástalusaid birra mat leat sámi servodagas.

  – Jus eat lohkkojuvvo, de eat vuhtiiváldojuvvo. Nu lea dilli odne, ja eat mii oaččo eambbo ávkkálaš statistihka ja dieđuid iežamet birra jus eat daga juoidá fargga. Mii fertet veardidit man guhká vel galgat bissut seamma dásis, lohka sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Sametingsråd Runar Myrnes Balto (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hans Ludvig Andreassen / Hans Ludvig Andreassen/NRK
 • Vil ha diskusjon om samisk statistikk

  Sametingsrådet inviterer til en diskusjon om fremtidens samiske statistikk i Norge, det kommer frem i en pressemelding.

  – Etter 50 års usynlighet er det på tide å gi det samiske folket en synlig plass også i statistikken, uttaler sametingsråd Runar Myrnes Balto i Sametingets pressemelding.

  ¨De mener statistikk er avgjørende for å overvåke menneskerettighetene til den samiske befolkningen og gir nødvendig kunnskap om behovene og utfordringene i samiske samfunn.

  Sametingsrådet ønsker å løfte Sametingets redegjørelse om samisk statistikk til debatt på det kommende plenumsmøtet den 7. juni.

  De vurderer flere grep, blant annet bruk av frivillig selvidentifikasjon i undersøkelser og registre, inkludering av samisk kulturell bakgrunn i Folkeregisteret, og å bruke Sametingets valgmanntall til generelle statistikkformål. Videre ønsker de å opprette et organ som skal forvalte samisk statistikk.

  Myrnes Balto påpeker at god urfolkspolitikk krever god urfolksdata, og at det er på tide å ta tak i mangelen på statistikk. De ønsker å vite mer om samiske rettigheter og situasjonen til samiske barn i barnevernet. Sametingsrådet inviterer derfor til en debatt om hvordan man kan utvikle en samisk statistisk populasjon basert på eksisterende registre.

  ​– Telles vi ikke, så teller vi ikke. Sånn er tilstanden i dag, og vi får ikke mer meningsfull statistikk og kunnskap om oss selv hvis vi ikke gjør noen grep snart. Vi må vurdere hvor mye lengere vi skal stå på stedet hvil, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto.​

 • soitet beassat golgadit ruoššaluosa

  Dán geasi bivdorivttiid eaiggádagat soitet beassat geahččalit maid golgadeame ruoššaluossabivddu oktavuođas Deanu čázádagas. Dan varas goit ferte dahkat sierra plána, ja almmuhit áššis Lappi EJB-guovddážii. Almmuhus galgá dahkkojuvvot guokte vahku ovdalgo ulbmilin lea bivdit. Eanan- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde ruoššaluosa bivdoáigodat lea mihccamaras borgemánu lohppii. Dán geasi Deanu čázádagas oažžu bivdit buot eará guliid earret atlántta luosa.

  pukkellaks som har gytt, og er i ferd med å dø
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK