Hopp til innhold

Fylkestingsvalget i Nord-Trøndelag: – Samiske saker er viktige

Høyres 1. kandidat i Nord-Trøndelag, Jahn K. Winge synes det er viktig å prioritere også samiske saker i fylkestinget, siden dette er sørsamisk område.

Samien sijte

Saemien Sijte i Snåsa

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Valglogo

– Det er en kultur som jeg personlig setter veldig høyt. Det er veldig viktig at vi tar vare på vår kultur i Norge, og Norge må være et av de landene i verden som har best forutsetning for å gjøre det. Vi er et av de landene i verden som absolutt bør ta vare på vår kulturarv og legge det tilrette sånn at den kan være levelig, sier Winge.

Jahn Winge

Høyres 1. kandidat i Nord-Trøndelag Jahn K. Winge

Foto: Joar Elgåen

Samtidig med kommunevalget er det også fylkestingsvalg i år. NRK har i tillegg til de samiske sakene spurt kandidatene hvor viktig henholdsvis fylkestingspolitikken og kommunereformen er for fylkestinget.

– Høyre er veldig opptatt av at ansvaret skal ligge nærmest brukeren og det vil vi kunne få til med en fylkeskommune, men samtidig må jeg si at vi i Høyre skal jobbe for et stort Trøndelag, sånn at man kan få mer ressurser og større tyngde inn mot Stortinget, sier Winge.

Terje Sørvik

2. kandidat på Arbeiderpartiets liste i Nord-Trøndelag er Terje Sørvik

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

– Stort ansvar for sørsamisk språk

Arbeiderpartiet har 15 representanter i fylkestinget i Nord-Trøndelag. 2. kandidat på lista er Terje Sørvik. Han er i dag fylkesråd for regional utvikling i fylkesting og som fylkesråd har han også ansvar for samiske saker. Han mener at de har et stort ansvar for samiske saker, og som de legger stor vekt på.

– Vi har jo en stor reindriftsnæring i fylket vår, men det som jeg også ser som er veldig viktig er det sørsamiske språket, som står på UNESCOs liste over svært alvorlig truede språk. Derfor er det viktig at vi har tospråklighetsmidlene, som vi forvalter på vegne av Sametinget, for å være med å videreutvikle og legge til rette for bruken av det sørsamiske språket.

I Arbeiderpartiet vet de ikke hvor mye kommunereformen påvirker fylkestinget de nærmeste fire år, men de sier at det kan hende at de må jobbe med dette.

– Vi registrerer at det pågår mange prosesser, men igjen ser vi at i deler av Nord-Trøndelag har vi store kommuner med spredt bosetning, og da er kanskje ikke sammenslåing av kommuner det som er mest påkrevd. Vi ser kanskje heller at vi tar en gjennomgang og ser på hvordan man skal greie å levere gode tjenester til befolkningen, ikke ved nødvendigvis å slå sammen kommuner, men se på om det er måter for samarbeid som kan gjøre det bedre.

Randi Dille

2. kandidat i Senterpartiet i Nord-Trøndelag Randi Dille

Foto: Espen Sandmo/NRK

– Reindrifta stor næring

2. kandidat i Senterpartiet i Nord-Trøndelag er Randi Dille. Også hun mener at samiske saker er viktige i fylkestinget.

– Reindrifta er en stor næring også i Nord-Trøndelag, vi har mange distrikter som er avhengige av reindriftsnæringa. Spørsmål som gjelder politikken rundt reindrift er særs viktig for fylkesting, både hva gjelder rovdyr og legge forholdene til rette for utøverne som vi har i Nord-Trøndelag.

Hun synes fylkestingspolitikken framover vil være like viktig som den har vært. Hun vil ha Nord-Trøndelag som eget fylke.

– Vi tror vi har mest å hente ved å være alene, ha god oversikt over tjenestene vi skal levere til våre innbyggere, selv om det blir større kommuner så må samtidig fylkeskommunen ha sin berettigelse.

Korte nyheter

 • Ana Tijoux boahtá Riddu Riđđui

  Nu muitala NTB.

  Chilelaš Ana Tijoux lea eamiálbmotráppár gii berošta servodatgažaldagain.

  Son lea válljejuvvon máilmmi buoremus spánskkagielat ráppárin Rolling Stone magazines, ja lea maid válljejuvvon deháleamos latinamerihkálaš ráppárin Newsweek magazines.

  Dál lea čielggas ahte son boahtá Gáivutnii ja Riddu Riđđui.

  Ana Tijoux bajásšattai politihkalaš eksiillas Frankriikkas go lei sisriikkasoahti Chiles. Son muitala ahte hip-hop attii sutnje kultuvrralaš identitehta.

  – Hip-hop lea riika midjiide geain ii leat riika, lea son ovdal lohkan.

  Son leage ovdal, 2016:s, leamašan Riddu Riđus.

  Riddu Riđu festiválahoavde Sajje Solbakk lea movtta:

  – Boahtá šaddat mielahis buorit doalut. Ana Tijouxas lea stuorra internationála fanjoavku, ja dasa lea buorre čilgehus. Son čállá garra, politihkalaš teavsttaid maid eamiálbmogat miehtá máilmmi áddejit ja dovdet, muitala Sobakk NTB:i.

  Ana Tijoux
  Foto: Pressefoto
 • Ana Tijoux til Riddu Riđđu

  Det melder NTB.

  Chilenske Ana Tijoux er en uredd og politisk engasjert urfolksrapper.

  Hun er kåret til beste rapper på spansk av magasinet The Rolling Stones, og erklært den viktigste latinamerikanske rapperen i internasjonal kontekst av Newsweek magazine.

  Nå er Tijoux klar for Kåfjord og den samiske urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

  Ana Tijoux vokste opp i politisk eksil i Frankrike under borgerkrigen i Chile. Tijoux hevder at det er hip-hop’en som har gitt henne sin kulturelle identitet.

  "Hip-hop er landet for folk som ikke har et land," er et sitat som beskriver hennes forhold til hip-hop kulturen.

  Hun har tidligere vært på Riddu Riđđu, det var i 2016.

  Tijoux har siden 2007 bygd sin solokarriere med tekster om diskriminering av minoriteter, brudd på menneskerettigheter og sosiale forskjeller. Hun har flere ganger oppnådd imponerende 8 Grammy nominasjoner, og har blant annet en låt med i den populære TV-serien «Breaking Bad».

  Festivalsjef Sajje Solbakk er begeistret:

  – Dette kommer til å bli en vanvittig fest! Ana Tijoux har en stor internasjonal fanskare med god grunn; Hun skriver sterke, politiske tekster som urfolk fra hele verden kan relatere til. Disse leverer disse hun med beats som gjør det umulig å stå stille! Denne konserten blir garantert en snakkes i etterkant, sier Solbakk til NTB.

  Ana Tijoux
  Foto: Pressefoto
 • «Vuolláičállinriidu» ránnjágielddaid gaskka

  Guovtte vahku áigge álggahuvvui vuolláičállinkampánnja oččodan dihtii ráđđehusa diktit Deanu gieldda luossabivdiid bivdit veaháš luosa iežaset gielddas dán geasi.

  Dán kampánnjas leat badjelaš 100 vuolláičállaga dássái.

  Dasa ii liikon kárášjohalmmái, guhte almmuhii iežas vuolláičállinkampánnja mas ávžžuha ráđđehusa doalahit Deanu gitta dán geasi.

  Guktot kampánnjat leat underskrift.no neahttasiiddus.

  Deatnu lea beakkán luossaeatnu sihke Norggas ja máilmmis. Dat lea leamašan oainnat okta Eurohpa buoremus luossabivdoeanuin.

  Maŋimuš moadde jagi ii leat oktage beassan luosa bivdit Deanus, go luossalogut leat niedjan. Muhtimat ballet ahte dát sáhttá oalát jávkadit sámi ja Deanuleagi luossabivdoárbevieruid.