Fylkesrådsleder: – Flere må ta ansvar for kvensk språk

Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap), ber om krafttak for kvensk språk og kultur.

Cecilie Myrseth

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth viser et engasjement for urfolks- og minoritetsspørsmål.

Foto: Marius Fiskum / Pressebilde

– Regjeringen bør ta utfordringen snarest. Vi har ingen tid å miste, sier fylkesrådslederen.

Bakgrunnen er at Europarådet har etterlyst en handlingsplan for kvensk språk og kultur i sin siste rapport på minoritetsspråkpakten fra august 2015.

Der ber de Norge om å ha dette som førsteprioritet i sitt arbeid for urfolks- og minoritetsspråk.

– Et språk i en «prekær situasjon»

I den femte rapporten fra Europarådet ble kvensk omtalt som et språk i en «prekær situasjon» hvor «målrettet innsats er nødvendig for å beskytte og fremme det».

Myrseth anmoder til et krafttak for det kvenske språket, og mener flere må ta ansvar.

– Særlig kommuner med en kvensk forhistorie og som opplever at de kan gjøre mer, men også de største bykommunene i nord bør kunne vise vei, sier hun.

Som nytiltrådt fylkesrådsleder for Troms mener hun kvensk språk og kultur skal ha en naturlig plass.

– Det er viktig at vi gir rom for de kulturene som har formet oss. I vår politiske plattform anerkjenner vi samisk, kvensk og norsk kultur som likeverdige. Vi mener dette gir muligheter til å utvikle og styrke vårt fylke, forklarer Myrseth.

– Regjeringen må garantere for Riddu Riđđu

Den nye fylkesrådslederen markerte tidligere i høst sin interesse for urfolks- og minoritetssaker.

Hun og Ap-nestleder Trond Giske gikk ut i media med et krav om at regjeringen må garantere for urfolksfestivalen Riddu Riððu sin fremtid.

– Riddu Riððu skal synliggjøre og utvikle særlig den sjøsamiske kulturen. Vi gjenreiser ikke en kultur som er forsøkt utryddet med å fjerne grunnlaget for den største festivalen de har, påpekte Myrseth.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Cecilie Myrseth og Trond Giske

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth og Ap-nestleder Trond Giske mener det er viktig å sikre Riddu Riððu en finansiell forutsigbarhet i fremtiden.

Foto: Robert Greiner / Pressebilde

Hun minte om at norske myndigheter har et helt spesielt ansvar for å ivareta den samiske kulturen.

– Derfor er også Riddu Riððu og fortsatt knutepunktstatus en del av det nye fylkesrådet i Troms sin plattform, poengterer hun.

Regjeringen foreslo i forbindelse med sitt forslag til statsbudsjett for neste år å kutte knutepunktordningen i det kommende statsbudsjettet fra neste år.

For Riddu Riððu utgjør dette i 2015 totalt 2.293.000 kroner.

Dersom Regjeringen får det som de vil, kommer kun Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge til å få videreført støtten.