Frykter forbud mot barmarkskjøring vil ødelegge for elgjakta

Regnfull sommer gjør at Fylkesmannen i Finnmark vil midlertidig forby motorferdsel i utmark. Også politiet er sterkt bekymret for terrengskader. – Et forbud vil spolere elgjakta, sier elgjeger.

juridisk nøtt i Indre Finnmark tingrett

KJØRESPOR: Våte partier over myrområder kan føre til at ATV-førere utvider traseene i bredden. Det faller sjeldent i god jord hos naturvernmyndighetene. (Illustrasjonsfoto fra tidligere år).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det har regnet mye denne sommeren lengst nord i landet, noe som har forårsaket ekstra vått terreng en rekke steder i Finnmarks utmark.

Derfor ønsker Fylkesmannen i Finnmark å begrense eller midlertidig forby motorferdsel i utmark.

«Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å trekke tilbake dispensasjoner som er gitt til kjøring i områder hvor det er fuktig terreng, særlig i myrområder.», skriver fylkesmannen i en melding sendt til kommuner og medier.

Truer med å stenge traseer

– Ved fare for terrengskader, kan kommunene be fylkesmannen å stenge løyper og områder, heter det fra Fylkesmannen.

En av finnmarkskommunene som har fulgt oppfordringen, er Tana kommune.

På sine nettsider har kommunen publisert en rekke bilder fra barmarkstraseer i kommunen.

Også finnmarkspolitiet har gått ut med en sterk oppfordring på Facebook til å vise hensyn ved kjøring utmark:

VIS HENSYN I FINNMARK VED MOTORFERDSEL I UTMARK Det har vært mye regn i sommer og hittil i høst, og det er uvanlig vått...

Publisert av Politiet i Finnmark Torsdag 31. august 2017

Elgjaktstart i dag

Jan Idar Somby

IMOT KJØREFORBUD: Leder i Karasjok elgjegerforening, Jan Idar Somby, sier at barmarkskjøringen ikke har vært til behandling som egen sak i foreningens styre, og Somby vil derfor understreke at han uttaler seg kun på vegne av seg selv.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

I dag, 1. september, starter elgjakta i Norges to største kommuner i areal; Karasjok og Kautokeino.

Finnmarks elgjegere bruker gjerne barmarkskjøretøy til frakt av jaktleirutstyr ut i utmarka, noe flere finnmarkskommuner gjerne gir motorferdselsdispensasjon til, etter søknad fra jegerne.

Elgjegere har i tillegg anledning til å frakte felt vilt fra utmarka til sivilisasjonen med barmarkskjøretøyer.

Frykter for elgjakta

Elgjeger Jan Idar Somby fra Karasjok er kritisk til fylkesmannens anmodninger og «trusler» om kjøreforbud i utmark.

– Det er bedre å oppfordre folk til å heller kjøre varsomt og til å selv begrense sin egen kjøring. Man bør også holde seg til traseene, og helst ikke kjøre utenfor disse. Det skal da ikke være nødvendig å kjøre utenfor disse heller, sier Somby.

– Mange av våre elgjegere er jo derfor allerede i utmarka nå. Et forbud vil spolere elgjakta for oss, sier Somby.

Barmarkskjøretøy i myr

PRAKTISK – MEN OMSTRIDT: Det er barmarksskjøring i myr- og våtmarkspartier som gjerne skaper debatt om motorferdsel i utmark.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Lange avstander

For utenom Karasjok og Kautokeino, starter elgjakta i andre finnmarkskommuner den 25. september.

– Kan ikke elgjegere jakte uten å måtte benytte barmarkskjøretøy?

– Det er helt umulig grunnet lange avstander i utmarka. Det er i flere tilfeller snakk om mange mil, svarer Jan Idar Somby.

– Barmarkskjøringen foregår jo i hovedsak over tørre partier, og det er kun unntaksvis at man må krysse våte partier. Det er i disse partiene man bør ferdes særskilt varsomt, sier Somby.