Fylkesmannen mener bestemt at denne kommunen bør deles

Fylkesmannen vil dele Tysfjord og mener at det kan styrke det samiske. Nå skal kommunestyret diskutere saken på nytt.

Ferga i Tysfjorden og Hill-Marta Solberg

Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg mener at Tysfjord kommune bør deles langs fjorden.

Foto: Sander Andersen og Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi har sterkt anbefalt Tysfjord om å ta opp prosessen og nå jobbe ut året, der det bør være en forutsetning at man jobber med å se på muligheten for en deling av Tysfjord.

Det sier Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg, og legger til:

– Dersom det ikke skulle bli nok tid så ber vi likevel Stortinget om å vurdere en sammenslåing til våren.

Tysfjord med naboene

Tysfjord (rød) kan bli delt mellom Hamarøy (grå) og Ofoten-kommunene (blå) Ballangen, Narvik og Evenes.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK, MapBox, OpenStreetMap contributors

Helt tydelig råd

Etter en lang prosess med utallige folkemøter og folkeavstemninger i hele Nordland, kom fylkesmann Hill-Marta Solberg i går med sitt forslag om kommunereformen til regjeringa.

– Kan Tysfjord jobbe for å slå hele kommunen sammen med andre?

– Vårt råd er helt tydelig at østsiden av Tysfjord må jobbe mot Ballangen og Narvik, mens vestsiden må jobbe mot Hamarøy. Og at de legger som grunnlag for arbeidet at Tysfjord deles, svarer Solberg.

Behandles på nytt

Tidligere i år sa kommunestyret nei til sammenslåing med elleve mot seks stemmer. Nå kan vedtaket bli endret.

– 1. november skal saken opp til kommunestyret. Da skal vi ta en ny runde på det. Det kan være ganske mange ting som taler for at vi i hvert fall skal prate om å endre vedtaket, sier ordfører Tor Asgeir Johansen, og legger til:

– Jeg synes at de har gjort en grundig og god jobb, og ser mange gode argumenter fra fylkesmannen.

Tor Asgeir Johansen, Rune Edvardsen og Per Kristian Arntzen

De tre Ofoten-ordførerne Tor Asgeir Johansen (Tysfjord), Rune Edvardsen (Narvik) og Per Kristian Arntzen (Ballangen) har mye å prate om dette året.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Sterkere samekommune

Resultatet kan bli et sterkere lulesamisk område på sørsiden, mener fylkesmann Hill-Marta Solberg.

– Ved en deling av Tysfjord vil vestsiden i et samarbeid med Hamarøy, som også har et betydelig fokus på det samiske, kunne styrke det samiske fokuset i den kommunen, sier Solberg.

Ordføreren krever at Tysfjord fortsatt skal være en del av samisk språkforvaltningsområde dersom det blir sammenslåing.

– Det er helt naturlig. Vi skal kjempe for at det samiske går styrket ut av kommunereformen, sier Tor Asgeir Johansen.