Fylkesmannen ser alvorlig på Nlaeas sak

Nlaea Stokkan følte seg nedverdiget av Universitetssykehuset i Nord-Norge. – Vi ser nøye på saken, for å finne ut om denne pasienten har fått et forsvarlig helsetilbud, sier fylkeslegen.

Nlaea ser på sin lille datter Aria som hun holder i sine hender

SVANGERSKAPSFORGIFTNING: Nlaea Stokkan fikk svangerskapsforgiftning. Her er hun sammen med sin datter Aria, som ble født for tidlig. Nlaea fikk blant annet hjertesvikt som følge av svangerskapsforgiftningen og mener UNN behandlet henne nedverdigende.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Nlaea Stokkan (21) svevde mellom liv og død med alvorlig svangerskapsforgiftning. Hun følte at sykehuset ikke tok henne på alvor.

Fylkesmannen i Troms åpnet derfor tilsynssak mot UNN. Det vil si at Fylkesmannen kontrollerer om sykehuset har brutt helseloven eller pasientloven i forbindelse med Nlaeas sykehusopphold.

Snorre Manskow Sollid

SER PÅ SAKEN: Troms konstituerte fylkeslege Snorre Manskow Sollid sier til NRK at en av hovedoppgavene til Fylkesmannen er å ha tilsyn med de ulike tjenestene det offentlige tilbyr.

Foto: Sindre Reinholt

– Formålet med tilsynet som vi utøver er å forbedre tjenesten. Dersom det er brudd som er så alvorlige at det er brudd på kravet til forsvarlighet, så krever vi at helsetjenesten retter opp i den svikten, sier konstituert fylkeslege Snorre Manskow Sollid på generelt grunnlag.

Om brudd blir funnet, så følger Fylkesmannen opp saken. Det vil si at de sjekker at helseforetaket har gjennomført forbedringer.

Fylkesmannen ba om dokumentasjon fra UNN i forbindelse med saken med Nlaea.

– Den dokumentasjonen har vi nå fått, og vi går igjennom den nå, for å se om det er behov for ytterligere opplysninger, sier konstituert fylkeslege Snorre Manskow Sollid.

Han legger til at den som har klagd på sykehuset også har muligheten til å kommentere dokumentasjonen som sykehuset har sendt til Fylkesmannen.

Vil ikke at andre skal oppleve det samme

Klagen til Nlaea Stokkan går blant annet på at hun mener UNN har sendt henne på sykehusbytte med rutefly uten at det var forsvarlig. Da hun måtte reise med flyet på egen regning, så hadde hun svangerskapsforgiftning og fødte dagen etter at hun kom frem til Finnmarkssykehuset.

Ingen helsepersonell fulgte med henne på reisen. UNN har uttalt at de på det tidspunktet anså hennes helsetilstand for å være forsvarlig.

I tillegg mener Stokkan at behandlingen under oppholdet var svært mangelfull. UNN har beklaget for at tilretteleggingen ikke ble gjort godt nok, overfor henne og familien.

UNN: – Jobber med utbedringer

Når fylkesmannen går igjennom dokumentasjonen, både til sykehuset og pasienten, så vil han ta en vurdering om det som har vært gjort i situasjonen har vært gjort i god praksis og om det har vært forsvarlig.

UNNs kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen sier at de tar saken alvorlig.

– Vi sitter ikke og venter på en avgjørelse fra Fylkesmannen. Vi arbeider allerede med saken, sier Johansen.

Han nevner at de blant annet har avholdt møte med Nlaea og familien hennes, for å oppklare misforståelser.