Fylkamánni doarju Beardu suohkana

Romssa fylkkamánni doarju Beardu suohkana mearrádusa ahte Sárevuopmi ferte gaikkodit lobihis barttaid Álddesjávrri guovllus. Norgga Boazodoallohálddahus lea gieđahallan ášši ja gávnnahan ahte dát guokte bartta eai leat adnon boazodoalus ja fylkkamanni lea dan dihte rievdadan oainnu áššis. Fylkkamanni Bård Pedersen dadjá ahte sii dal mieđihit Beardu suohkana gáibádussii ahte Sárevuomi boazosápmelaččat galget gaikkodit dan guokte bartta.