Funnet virus i rømt oppdrettslaks

Det er velkjent at oppdrettslaksen har lakselus – nå er det også påvist virus i rømt oppdrettslaks som har svømt oppover elv. Dermed utgjør den en ny trussel mot villaksen.

Rømt oppdrettslaks

Det er påvist store mengder virus i rømt oppdrettslaks i norske elver. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: 03030-tipser

Syk, rømt oppdrettslaks er for første gang bekreftet i norske elver, melder Havforskningsinstituttet.

En undersøkelse som ble igangsatt etter en rømning i 2012, viser at virusinfisert oppdrettslaks kan vandre opp i elver i nærheten av anlegget de rømte fra.

Dermed representerer disse rømte laksene en reell smittefare for villaksestammene i elven de rømmer til.

Store virusmengder funnet

– Nesten alle de rømte laksene var infisert med salmonid alfaviruset som kan gi PD (pancreas disease) og HSMB-virus (piscint reovirus, PRV), sier forsker Abdullah Madhun ved Havforskningsinstituttet.

Disse virusene kan gi laksen hjerte- og skjelettmuskelbetennelse.

– En del av fisken hadde store virusmengder i vevene som gir en sterk indikasjon på virusfrigjøring til omgivelsene, forklarer forskeren.

– Kan spre smitte

Nesten 8 av 10 laks var PRV-positive, viser nyere resultater fra screening av rømt laks som ble fanget i laksefellen i Etne i perioden mai-november 2014.

På villaksen er til sammenligning PRV-viruset påvist i færre enn 1 av 10 laks.

– Vi har fryktet at rømt oppdrettsfisk kan spre smitte i elvene, og funnene våre underbygger dette scenarioet. Dermed kan villfisk bli smittet, og muligens syk som følge av at rømt, syk oppdrettsfisk sprer virus. Det er derfor viktig å avklare nærmere hvilken effekt virussmitte fra rømt oppdrettslaks har på smittestatus til laksefisk, sier Madhun.

Funnene er gjort i Hardangerfjorden og i Steindalselva. Mens i Nord-Norge ble det funnet PRV i 85 prosent av den rømte oppdrettslaksen som ble gjenfanget og undersøkt.