Funnet virus i rømt oppdrettslaks

Det er velkjent at oppdrettslaksen har lakselus – nå er det også påvist virus i rømt oppdrettslaks som har svømt oppover elv. Dermed utgjør den en ny trussel mot villaksen.

Rømt oppdrettslaks

Det er påvist store mengder virus i rømt oppdrettslaks i norske elver. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: 03030-tipser

Syk, rømt oppdrettslaks er for første gang bekreftet i norske elver, melder Havforskningsinstituttet.

En undersøkelse som ble igangsatt etter en rømning i 2012, viser at virusinfisert oppdrettslaks kan vandre opp i elver i nærheten av anlegget de rømte fra.

Dermed representerer disse rømte laksene en reell smittefare for villaksestammene i elven de rømmer til.

Store virusmengder funnet

– Nesten alle de rømte laksene var infisert med salmonid alfaviruset som kan gi PD (pancreas disease) og HSMB-virus (piscint reovirus, PRV), sier forsker Abdullah Madhun ved Havforskningsinstituttet.

Disse virusene kan gi laksen hjerte- og skjelettmuskelbetennelse.

– En del av fisken hadde store virusmengder i vevene som gir en sterk indikasjon på virusfrigjøring til omgivelsene, forklarer forskeren.

– Kan spre smitte

Nesten 8 av 10 laks var PRV-positive, viser nyere resultater fra screening av rømt laks som ble fanget i laksefellen i Etne i perioden mai-november 2014.

På villaksen er til sammenligning PRV-viruset påvist i færre enn 1 av 10 laks.

– Vi har fryktet at rømt oppdrettsfisk kan spre smitte i elvene, og funnene våre underbygger dette scenarioet. Dermed kan villfisk bli smittet, og muligens syk som følge av at rømt, syk oppdrettsfisk sprer virus. Det er derfor viktig å avklare nærmere hvilken effekt virussmitte fra rømt oppdrettslaks har på smittestatus til laksefisk, sier Madhun.

Funnene er gjort i Hardangerfjorden og i Steindalselva. Mens i Nord-Norge ble det funnet PRV i 85 prosent av den rømte oppdrettslaksen som ble gjenfanget og undersøkt.

Korte nyheter

 • Ole Larsen Gaino er død

  Joiker og historieforteller Ole Larsen Gaino er død, 88 år gammel. Han fikk Áillohaš-prisen i 1995, deltok i Sámi Grand Prix sju ganger og har gitt ut seks joike- og historiealbum. Han fikk også Folkelarm-prisen i 2009 sammen med Johan Sara jr.

  Det sies at Gaino kunne flere hundre joiker.

  – Han var som en joik. Kvitret og kvitret med joik, og forlot verden med joiken. En stor, stor mester har forlatt oss, sier Sara jr.

 • Omikron bekreftet i Tromsø

  Tromsø kommune har mandag ettermiddag fått bekreftet to tilfeller av sannsynlig omikronsmitte. De smittede har begge tilknytning til utbrudd i Oslo. Personene har blitt håndtert som mistenkt omikron før prøven ble bekreftet og har svært få nærkontakter. Resultatet viser at det ikke er deltavarianten, og i praksis betyr det at det er omikron, skriver kommunen i en pressemelding.

 • Cogge uniforpmaid bargui

  Ruovttusuodjalus ávžžuhii odne sin soalddáhii coggat uniforpmaid bargguideaset, danin go odne lea 75 jagi rájes go Stuorradiggi mearridii álggahit Ruovttusuodjalusa.

  – Juovlamánu 6. beaivi lea RS riegádanbeaivi. «Uniforbma barggus»-beaivi gudnejahttá bargoaddiid, dadjá suodjalushoavda Eirik Kristoffersen.

  Dá lea nubbi geardi go Ruovttusuodjalus hástala soalddáhii coggat Ruovttusuodjalusa biktasiid bargui. 40.000 soalddáha ja befála dahke ge nu, odne.

  Otná dáhtona alde, 75 jagi áigi, mearriduvvui ahte Ruovttusuodjalus galggai ásahuvvot. Danin ávžžuhuvvojedje Ruovttusuodjalusa soalddáhat odne coggat uniforbma bargui.