Full splittelse om læremidler

Sametingsrådet kan bli nødt til å styre etter en plan det ikke synes er like god som sin egen.

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingets oppvekst- og utdanningskomité klarte ikke å bli enige om ny strategisk plan for læremiddelutviklingen.

NSRs fraksjon fremmet sitt eget forslag fordi partiet ikke synes rådets forslag var godt nok.

Dette betyr et samlet Sameting må velge mellom to alternativer. Får NSRs forslag flertall, må sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap) gjennomføre sine motstanderes politikk.

– Vår plan er bedre

– Jeg mener sametingsrådets plan er bedre enn den som NSR har kommet med. Jeg ønsker ikke å spekulere hva som skjer hvis NSR får flertallet, sier Gaski til nrk.no/sami.

Kjersti Myrnes Balto sier hun forventer at sametingsrådet følger planen som Sametinget vedtar.

– Det er klart at sametingsrådet er forpliktet til å følge plenumsvedtaket, svarer Jørn Are Gaski.

Læremiddeldebatt mellom Gaski og Myrnes Balto

Jørn Are Gaski og Kjersti Myrnes Balto.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Myrnes Balto mener NSR har kommet med en betydelig forbedring av læremiddelplanen.

– Vi foreslår en rekke nye tiltak som vi håper skal bidra til at samiske lærere og elever vil få en bedre skolehverdag hva gjelder læremidler. Det vil være et sårt tiltrengt læremiddelløft for den samiske skolen, sier hun.

Sametingsråd Jørn Are Gaski hevder flere av forslagene NSR har kommet med, er innarbeidet i rådets forslag.

Hør debatten

Etter at oppvekst- og utdanningskomitéen på Sametinget i dag var ferdig med sitt møte, inviterte nrk.no/sami til en ny debatt mellom NSRs Kjersti Myrnes Balto og sametingsråd Jørn Are Gaski fra Ap.

HØR debatten mellom NSR og Ap