Full enighet: – Tanaavtalen må reforhandles

Et enstemmig panel i NRK Sápmis og Ávvirs valgdebatt i Tromsø mener at lakseavtalen om Tanavassdraget mellom Norge og Finland må reforhandles.

Kick-off

Panelet diskuterte mange temaer. Et av temaene var laksefiskeavtalen mellom Norge og Finland. Fra venstre: Aili Keskitalo (NSR), Ronny Wilhelmsen (Ap), Vibeke Larsen (Šiella), Nils Gunnar Winther (H), Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja), Arthur Tørfoss (Frp), Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket) og Cecilie Hansen (Sp).

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Det er en veldig dårlig avtale. Vi har vært ganske tydelig på det i sametingsgruppa. Vi har til og med sendt et brev til statsminister Erna Solberg. Problemet med Tanaavtalen er til syvende og sist at Sametinget ikke er blitt hørt. Det mener vi er svært beklagelig, sier Høyres Nils Kristian Winther.

Både han og alle de andre i kveldens panel rakte opp handa da de ble bedt om å si sin mening om Tanaavtalen etter deres mening skulle reforhandles.

Men dette er ikke vanlig Høyre-politikk?

– Når det sies at Sametinget skal høres under konsultasjoner, så skal de høres. Derfor er det nødvendig med reforhandlinger.

Arthur Tørrfoss og Nils Kristian Winther

Fremskrittspartiets Arthur Tørfoss og Høyres Nils Kristian Winther mener begge at Tanaavtalen må reforhandles.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Frp er enig

Fremskrittspartiet på Sametinget er sjeldent enig med de andre partiene på Sametinget om samepolitiske spørsmå, men når det gjelder Tanaavtalen er de fullt på linje med de andre.

– Vi mener i Fremskrittspartiets sametingsgruppe om at vi er uenige i stortingsgruppas standpunkt. Vi fremmet et eget forslag på Sametinget om at det er kjempeviktig å ta vare på rettighetene til lokalbefolkningen i Tanavassdraget, når det gjelder rettighetene til fiske, sier Tørfoss.

Frp-politikeren sier han kjenner disse spørsmålene godt.

– Jeg kommer opprinnelig fra Nordreisa. Det har vært mye diskusjoner om Reisaelva. Derfor mener jeg det er viktig å reforhandle denne avtalen, mener Tørfoss.