Lover barnehageplass til alle

- Alle barn i Finnmark skal få barnehageplass i år, sier fylkets utdanningsdirektør.

Barnehage (Illustrasjonsfoto)
Foto: Tor Sivertstøl / NRK

Guldal: Buohkaide mánáidgárddesajit

Regjeringa lover full barnehagedekning i år, og den samme målsetninga har også Finnmark fylke.

De fleste av fylkets kommuner lover barnehageplass til den som søker om det før søknadsfristen utløper.

- Vi frykter ikke at ikke alle barna skal få tildelt plass, sier utdanningsdirektøren ved Fylkesmannen i Finnmark, Trygg Jakola.

 

Mange ledige plasser

I flere kommuner har det over en lengre periode vært flere ledige plasser ved kommunenes barnehager.

Allerede til høsten lover de fleste kommuner barnehageplass til alle, mens Tana og Alta kommune ikke lover full dekning før til jul. Trygg Jakola er overbevist om at Alta og Tana kommer til å holde sine lovnader. 

- Vi blir ikke det fylket som ikke holder regjeringens målsetning om full barnehagedekning, sier han.

Hundre på venteliste

  Guldal: Mánáidgárddesajit Álttás

I Alta kommune er det i dag hundre barn som står på venteliste for barnehageplass. Rådmann ved Alta kommune, Bjørn Atle Hansen, lover at de skal klare å ordne plass til alle som står på venteliste.

- Ut av de cirka hundre barna som er på ventelista nå, vil en god del få plass allerede i august i de utebarnehagene som vi etablerer, sier Hansen.

Alta kommune holder på å etablere to utebarnehager i tillegg til at de åpner midlertidige barnehager i forskjellige bygg. Flere barnehager er under planlegging, men Hansen tør likevel ikke å love plass til absolutt alle.

- Vi blir ihvertfall bedre rustet til å møte et økt behov enn det vi gjør for øyeblikket, sier han.

Skryt til kommunene

Ved de største tettstedene i Finnmark har det tidligere vært mangel på barnehageplasser. Jakola skryter av kommunenes innsats for å øke barnehageplassene.

- Noen kommuner har leid midlertidige lokaler eller startet naturbarnehager,  hvor basen er et sted mens aktiviteten foregår ute, sier han.

For lite barn i Finnmark

Flere kommuner har slitt med å fylle alle plassene, og sånn er det fortsatt enkelte plasser. Jakola mener at dette skyldes for få barn i fylket. Også næringslivet påvirker om plassene fylles opp eller ikke.

- Blir det lediggang eller arbeidsledighet så sier foreldrene fra seg barnehageplassen, sier han.

Fortsatt mulighet å få plass

For det om man ikke har søkte på barnehageplass i vår før søknadsfristen gikk ut, er det fortsatt en mulighet for å få barnehageplass i de mindre kommunene.

Jakola mener at det viktig at de kommunene som lover full barnehagedekning legger opp til dette med at et barn så og si samme dag kan få barnehageplass.

- Kommunen må være fleksibel i forhold til behovet. Skal man ha full barnehagedekning betyr det nesten at man må gå med ledige barnehageplasser, sånn at man nesten kan få plass på dagen, sier han.