- Finlendere tømmer vannene

- Finlendere kommer til å tømme ørretvannene, frykter Johan Anders Somby, som daglig kjører mennesker til utmarka.

 

Røyefiske i Finnmark
Foto: Tor Richardsen

Guldal: - Eanet suopmelaccat mehciin

- Etter at fem kilometers-grensa forsvant, er det flere finlendere og lenger inne i skogene enn før, sier Somby som er daglig leder i fimaet Viddas Veidemann.

Nå frykter han at røyevannene skal uttømmes.

 

Ørret- og røyevannene populære 

Somby er daglig i utmarka i forbindelse med sin jobb. Han frakter jegere og andre til elvebredder og innsjøer. Han hevder at han hver dag ser flere og flere finlendere lenger inn i skogene.

- Siden Finnmarkseiendommen fjernet fem kilometers-grensen som ikke tillot utlendinger å fiske mer enn fem kilometer fra veien, har jeg møtt mange finlendere ved elvebredder, ørret- og røyevannene, sier han. 

- Ikke FeFo som fjernet grensa

Fungerende direktør ved Finnmarkseiendommen, Søren Karlstrøm, sier at det ikke var FeFo som fjernet fem kilometers-grensen.

- Det er jo en konsekvens av at vi tilhører det europeiske fellesskapet, og den fem kilometers-grensen som vi hadde tidligere er i så måte en komplisert sak, sier Karlstrøm.

Han tror heller ikke at finlendere kommer til å stå for noe uttømming av vannene.

- Dessuten tror jeg ikke at finlendere for det om dem kommer og går mer i utmarka, verken tar mer eller får mer fisk enn finnmarkinger.