Frykter samisk hemmelighold

Sjefredaktør Christian S. Andersen i avisen Framover frykter mer hemmelighold etter regjeringens forslag om lå lovfeste Sametingets konsultasjoner med offentlige myndigheter. Lovforslaget innebærer konsultasjonsplikt også for kommuner og fylkeskommuner. Det foreslås, som i dagens ordning, at konsultasjonene skal være unntatt offentlighet. – Det vil svekke demokratiet, skriver Andersen i dagens leder.