NRK Meny
Normal

Frykter privatisering av Statskog

– Privatisering av Statskog kan svekke samiske interesser sør for Finnmark, og privatiseringsplanen må derfor stoppes, advarer Arbeiderpartiets sametingsgruppe.

Vibeke Larsen

– Det er et nytt brudd på konsultasjonsavtalen når regjeringa fremmer forslag om privatisering uten å ha rådført seg med Sametinget på forhånd, mener sametingsrepresentant Vibeke Larsen.

Foto: Arbeiderpartiet

Partiets parlamentarisk leder på Sametinget, Vibeke Larsen, mener at forslaget om privatisering av Statskog må vurderes også i forhold til Samerettsutvalgets innstilling om samisk naturbruk og rettssituasjonen fra Hedmark til Troms.

Til tross for at innstillingen ble fremlagt allerede i 2007, er den fortsatt ikke blitt politisk behandlet.

Nå har Statskog ifølge Landbruks- og matdepartementet blitt bedt om å se på ulike modeller av privatisering av virksomheten.

– Dette kan ikke tolkes som noe annet enn at regjeringen ikke har noen intensjoner om å følge opp rettighetsprosesser som stadfester samiske rettigheter, sier Vibeke Larsen.

I så fall er dette etter hennes mening et kraftig tilbakesteg i den samiske rettighetsutviklingen.

– Saka bekrefter samtidig at samepolitikken ikke ligger fast for den borgerlige regjeringen, sier Larsen.

– Må stoppes

Etter hennes mening må samiske rettigheter være kartlagt og anerkjent før man kan diskutere privatisering av Statskog.

– En privatisering av Statskogs virksomhet vil i aller høyeste grad innvirke på samiske rettigheter og må stoppes.

– Bryter konsultasjonsavtalen

Forslaget om å privatisere Statskog er fremlagt uten at saka på forhånd er blitt konsultert med Sametinget. Dette mener Larsen er et brudd med den avtalen som regjeringa har inngått med Sametinget.

– Vi forventer at sametingsrådet krever konsultasjoner samt at Landbruks- og matdepartementet øyeblikkelig trekker tilbake sin bestilling om privatisering til Statskogs foretaksstyre, sier Vibeke Larsen i sin pressemelding.

Overrasket president

Aili Keskitalo fremmet sine visjoner for Sametinget

Samme dag som sametingspresident Aili Keskitalo ble kjent med privatiseringsforslaget, sendte hun et krast protestbrev til statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Idar Kintel / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er svært overrasket over privatiseringsforslaget fra regjeringa. Først etter at departementet på fredag den 10. oktober informerte om forslaget på sine nettsider, ble hun kjent med saka.

– Dette skjer uten at Sametinget på noen måte er blitt informert om at privatisering er under vurdering.

Sender krast brev til statsråden

Nå har sametingspresidenten sendt et skriv om saka til statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her blir statsråden minnet om at oppfølgingen av Samerettsutvalget var tema under siste halvårige møte med regjeringa i henhold til konsultasjonsprosedyrene.

– Der ble jeg forsikret om at Sametinget vil bli kontaktet for konsultasjoner når regjeringa er kommet noe lenger i sine vurderinger av Samerettsutvalgets utredning.

– Strider mot folkeretten

– En privatisering av de områder som ligger i det tradisjonelle samiske området, vil være folkerettsstridig og vanskelig for videreutviklingen av et tillitsfullt samarbeid mellom Sametinget og regjeringen, mener Keskitalo.

Hun ber derfor om at det raskt overfor Statskog SF presiseres at deres belysning av modeller for privatisering ikke omfatter det tradisjonelle samiske området.