Frykter nytt blodbad i vinter

Reineier Olof Anders Kuhmunen er redd for en ny blodig vinter langs toglinja over Saltfjellet da det ikke er gjort noe for å forhindre nye dyretragedier.

Påkjørt reinsdyr

Påkjørte reinsdyr langs toglinja har etterhvert blitt et vanlig syn for reineiere i Nordland.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

Oluf Anders Kuhmunen

Olof Anders Kuhmunen frykter at vinteren blir tøff.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

De tre siste vintrene har reineierne på Saltfjellet i Nordland flere ganger varslet om dyretragedier der tog har kjørt inn i reinflokker.

Jernbaneverket, Fylkesmannen og reineierne gikk da sammen for å finne løsninger for å forhindre slike hendelser.

Fylkesmannen i Nordland iverksatte en prosess og det ble bevilget penger for både strakstiltak og permanente løsninger, men disse sier reineier Olof Anders Kuhmunen at han har sett lite til.

– Ingenting er gjort og jeg har mange ganger lurt på hvor disse pengene har tatt veien, men har ikke fått noe svar. Jeg gruer meg til at det blir mer snø og frykter nok et blodbad. Dyr kommer til å gå tapt etter å ha blitt truffet av tog og det er ikke noe jeg ser fram til, sier han til avisa Ranablad.

Etterlyser gjerder

Olof Anders Kuhmunen sier reineierne gjør det de kan for å forhindre at reinen blir påkjørt, blant annet ved å gjete dyrene. Han sier at det imidlertid er vanskelig å gjete rein døgnet rundt, og mener at Jernbaneverket også bør ta sitt ansvar.

– De må få gjerder på plass, men med tanke på inneværende vinter er det nok for seint. Det toget er gått, for å si det på den måten, sier han til avisa.

Påkjørt reinsdyr

Selv med refleksbånd er reinsdyrene sjanseløse mot toget på Saltfjellet.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

Men å få på plass gjerder, er ikke noe som prioriteres med det første, sier fungerende banesjef Jan Birger Almåsbro for Nordlandsbanen.

– Det skjer ikke noe mer på Saltfjellet. Vi jobber med en prioriteringsliste som ble satt opp i 2008, men man burde kanskje revurdere denne. Det er ikke gjort og da forholder vi oss til det, sier han.

Kritiserer Fylkesmannen for feil

Banesjefen mener at Fylkesmannen har gjort feil i denne saken da de overkjørte prioriteringsplanen til Nordlandsbanen. Almåsbro sier at Fylkesmannen mener at de også har vedtatt en omgjøring av eksisterende vedtak, noe som ikke er tilfelle.

– Fylkesmannen beskylder oss for å ikke gjøre jobben vår i denne saken, men det er direkte feil. Vi gjør det vi kan i henhold til eksisterende plan. Når det er sagt setter vi oss gjerne ned for å diskutere om det er ting som kan gjøres annerledes, sier Jan Birger Almåsbro til avisa.

Som et eksempel sier han at reineierne kan gjete reinsdyrene mer på dagtid, mens Nordlandsbanen kan forbedre varsling på natterstid. Men noe gjerde blir det ikke, sier han.

– Vi setter ikke opp et permanent gjerde uten å følge den oppsatte planen.

– Ikke vårt ansvar

Hill-Marta Solberg

Fylkesmann Hill-Marta Solberg sier at ansvaret ligger hos Jernbaneverket.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland sier til avisa det ikke er hun som skal bygge gjerder, men Jernbaneverket. Hun mener at det er meningsløst å forsøke å gi fylkesmannen skyld i denne saken.

– Vi fikk fram en handlingsplan og skaffet til veie penger til forebygging av disse tragediene. Det virker som om det store spørsmålet er hvor raskt Jernbaneverket kan starte opp.

–De må være mer aktive i denne saken, slik vi har vært. Jeg har brukt de kanaler som jeg kan bruke og nå ligger saken hos dem. Det er opp til dem å få gjerdet på plass, sier fylkesmannen.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg sier til avisa at fylkesmannen i Nordland har vært en meget aktiv pådriver for å unngå dyretragediene på Saltfjellet.

– Vi hastebehandlet blant annet anmodningen fra Jernbaneverket om å sette opp gjerder i Vefsn, men man skal også tenke på at de ikke startet dette arbeidet før seint på høsten i år. Da har hele sommeren gått og mye tid er borte, sier Hill-Marta Solberg.

Jan Birger Almåsbro benekter at de gjør sine ting i feil rekkefølge.

– Vi gjør de tingene vi skal gjøre, så fort det lar seg gjøre, i henhold til planprosessen. Til det skjer endringer forholder vi oss til den, svarer banesjefen.