NRK Meny
Normal

– Kompetanseheving bedre løsning

Istedet for å etablere et mobbeombud i alle landets fylker, bør man først heve kompetansen i skolene, sier barnevernfaglig leder.

Mobbeoffer

Illustrasjonsbilde: Elevundersøkelsen viser at 50.000 barn i norske skoler mobbes.

Foto: Mikael Damkier / ScanstockPhoto

Barnevernfaglig leder i Kautokeino, Berit Annette Hætta

Barnevernfaglig leder i Kautokeino, Berit Annette Hætta

Foto: Lasse Østmo / NRK

– Det kommer selvsagt an på hvordan man tenker å organisere et eget mobbeombud i fylkene. Jeg frykter at et slikt ombud kan føre til mer byråkrati, sier barnevernfaglig leder Berit Annette Hætta i Kautokeino kommune.

I går fremmet Kristelig Folkeparti forslag om mobbeforbud i Stortinget. Partiet ønsker et eget mobbeombud i hvert fylke som kan hjelpe foreldre, lærere og elever som sliter med mobbeproblematikk.

Barnevernfaglig leder Berit Annette Hætta mener man begynner i feil ende.

– Det ville vært en bedre løsning å heve kompetansen til lærerne i kommunen og alle de andre instansene som samarbeider med skolen. Mobbing er vanskelig, det er mange følelser og mye ubehag knyttet til slike saker, og i slike saker kan man aldri få for mye kompetanse, sier Hætta.

50.000 barn mobbes i Norge

KrFs nestleder Dagrun Eriksen som har fremmet forslaget, sier at hun ser for seg at foreldre kan søke hjelp hos ombudet i de tilfellene skolen selv blir en del av problemet. Ombudet kan også være en ressurs for lærere som sliter med å håndtere mobbesaker. Eriksen viser til elevundersøkelsen som sier at 50.000 barn i Norge blir mobbet.

Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen fra KrF i Vest-Agder vil ha et mobbeombud i alle landets fylker.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Allerede i fjor vår uttalte KrF-nestlederen at regjeringen tiltak mot mobbing ikke hjelper og at man måtte vurdere et eget mobbeombud i alle landets fylket . Også flere KrF-politikere har tidligere ytret behov for et eget mobbeombud . Kristelig Folkeparti har også tidligere fremmet et forslag om et eget mobbeombud, og det er derfor ikke sikkert at Stortinget vil behandle forslaget, skriver avisa VG.

Marianne Aasen (Ap), som leder kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, vil ikke avvise at de rødgrønne går for et mobbeombud. Hun sier at de imidlertidig vil se flere resultater fra Sverige, som allerede har et slikt ombud før de tar noen avgjørelse i saken.

– Må ha samisk kunnskap

Barnevernfaglig leder Berit Annette Hætta i Kautokeino er imidlertid positiv til et ombud som kan komme inn i enkelte saker der både skole, foreldre og andre instanser ikke ser en løsning på problemene. Spesielt i samiske områder der forholdene er svært små og de aller fleste kjenner hverandre, kan slike saker være vanskelig – og i de tilfellene kan det være bra å få inn en tredjepart som kan vurdere saken med nye øyne.

Men da er det avgjørende at ombudet har kunnskap til samiske forhold.

– Ombudet må ha kompetanse i samisk kultur, og kanskje til og med i språk dersom man skal gå inn i enkeltsaker å jobbe opp mot samiske barn og unge. Det kommer som sagt an på hvordan et slikt mobbeombud skal fungere og virke i det daglige.