Frykter lav valgdeltagelse også i år

Det amerikanske presidentvalget kan igjen bli avgjort med urfolk som hjemmesittere.

Carl Vienne og Barack Obama

DEMOKRATI: Daværende leder for Crow-stammen, Carl Venne, gir gaver til Barack Obama og hans familie under et valgarrangement i Montana i 2008.

Foto: RICK WILKING / REUTERS

En dommer har avvist en forespørsel fra urfolk i Montana USA om å kunne forhåndsstemme i reservat.

Representanter fra stammene hadde bedt om å kunne delta i valget i uken før selve valgdagen 6. november.

Den statlige dommeren Richard Cebull bestemte imidlertig tirsdag at myndighetene ikke er pålagt å tilby midlertidige valgstasjoner i spredt befolkede områder i staten nordvest i landet - bebodd av Crow, Nord-Cheyenne og Fort Belknap.

Dette til tross for innvendinger om at deltagelse i valget av president i USA vil bli svært tungtvint og dyrt, melder RT.

Dommeren var enig

Femten saksøkere mente de ble diskriminert fordi de ikke hadde lik og rettferdig tilgang til å stemme.

I noen tilfeller var reiselengden rundt 200 kilometer. Dommeren mente saksøkerne ikke hadde en sterk nok sak.

Samtidig kom han samtidig med den oppsiktsvekkende innrømmelsen at stammene antakgeligvis har dårligere adgang til å avgi stemmer enn resten av befolkningen i Montana.

– Jeg hevder ikke at indianere har like rettigheter som ikke-indianere, sa dommer Cebull.

– På grunn av fattigdom, på grunn av mangel på kjøretøy og slikt, er det antageligvis ikke tale om like rettigheter. Uansett må du bevise... at de ikke kan velge kandidaten de vil, sa dommer Cebull.

Hjelp fra justisdepartementet

Det amerikanske justisdepartementet hadde til og med gitt bistand til saksøkerne i rettsprosessen.

Dette også i forhold til å utfylle nødvendige skjema og innhente en uttalelse fra en universitetsprofessor ved som mener at saksøkerne ikke har samme mulighet til å delta i det amerikanske presidentvalget som andre.

Obama

Den sittende presidenten har støtte blant First Nations. Her fra Piikáni/Blackfeet-reservatet i Browning lengst nord i Montana.

Foto: Øyvind Ravna

Saksøkerne mener etter nederlaget i retten at tiden har rent ut for deltagelse i dette presidentvalget.

Obama eller Romney

Spørsmålet om det blir Barack Obama eller Mitt Romney som skal regjere i Washington de fire neste årene vil bli avgjort uten deres medvirkning.

– Problemene som oppstår når urfolk vil stemme under presidentvalget er en stor byrde, og jeg tror mange vil la være å delta i valget av den grunn, sa saksøker Edward Moore Jr. fra Fort Belknap.

Eksperter er enige om at et mål om høy valgdeltagelse blant urfolk vil være vanskelig å oppnå, blant annet som følge av avstander til valglokaler og et dårlig forhold til statlige myndigheter gjennom historien.

– For å få urfolk til valglokalene er det nødvendig med enda større innsats, sier statsviter David Parker ved Montana State University til Huffington Post.

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Øyvind Ravna, har tilbragt det siste året i USA og besøkt reservatene i Montana. Han tror den sittende presidenten har stor støtte blant urfolket:

– Selv om de som holder til i reservatene i mange sammenhenger er pasifiserte og lever under forhold vi knapt kan se for oss i Norge, vil nok den store majoriteten av urfolk stemme for Obama. Så vi får håpe de når fram til stemmelokalene.