Hopp til innhold

Frykter flere konflikter

Flere rein på vinterbeite øker faren for konflikter mellom reineiere. Årsaken er at grensene mellom siidaene ikke er avklart.

Betjenter fra reinpolitiet overvåker reinskilling.

Faren for sammenblandinger øker når det er mye rein. Bildet er tatt for noen år siden fra det som ble betegnet som en av de største sammenblandingene i Vest-Finnmark.

Foto: Johan Mathis Gaup

Øyvind Ravna

Førsteamanuensis Øyvind Ravna.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Terskelen for at konflikter oppstår er lavere når rettsgrunnlaget er uklart, sier førsteamanuensis Øyvind Ravna ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

På vinterbeitene i Finnmark deler distriktene seg i mindre grupper, siidaer. Ravna mener uavklarte grensefastsetting skaper problemer.

– Ikke lett å løse konflikter

– På vinterbeiteområdene i Finnmark er situasjonen så ugrei at reindriftsutøvere verken kan forvente at myndighetene kan beskytte deres eiendom, bruksrettigheter eller rett til uhindret næringsadgang. Behovet for rettsavklaring er således stort, mener Ravna.

Flere steder i Finnmark oppstår det hver vinter konflikter og sammenblandinger. Etter at den nye reindriftsloven trådte i kraft, er mye av ansvaret overlatt reineierne.

– Er en reineier i konflikt om disse rettighetene med en nabo, så er det ikke lett å løse den. Det skjer på grunn av usikkerhet om retten. Dette ble tidligere sterkt styrt av staten om hvem som skulle beite hvor. I dag har man ikke rettsgrunnlaget på plass, sier Øyvind Ravna til NRK.

Mange reineiere opplever at rein fra andre distrikter beiter ned på områdene hvor de skal klare seg gjennom vinteren.

Liten risiko for å bli dømt

Han mener det er mye lettere å få hjelp fra politi, påtalemyndighet og domstol dersom en reineier blir frastjålet en snøskuter.

– Her har samfunnet et apparat for å etterforske, og er det snakk om alvorlige forhold, så vil vedkommende bli dømt. Når det gjelder beiterett som er en form for eiendom og som er viktig i næringssammenheng, så har man ikke et apparat for å følge opp og som kan reagere overfor slike som tar seg til rette på andres beiteområder, forklarer førsteamanuensisen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Ravna ønsker ikke å bruke begrepet «rettsløs».

– Jeg kritiserer ikke politiet, men myndighetene som ikke har sørget for å avklare rettsforholdene.

På grunn av dette er det liten risiko for siidaer som angivelig beiter på andres områder til å bli dømt, mener han.

– Reineieren kan selvsagt politianmelde en nabo eller bringe saken inn for domstolen, men all den grunn rettsgrunnlaget som ligger i bunn, er så uklart, så er det vanskelig å få noen dømt for ulovlig beiting. Like vanskelig er det å bruke domstolsmyndigheten til å drive reinen ut fra andres beiteområder, sier han.

«Reindriftsdomstol»

Derfor er det på tide å etablere ordninger som løser dette, mener Ravna.

– Jeg mener det må etableres bedre ordninger. Dette kan være uavhengige domstoler eller kommisjoner som er innrettet til å ta stilling til disse spørsmålene.

Han mener det er tre alternativer til slike uavhengige organer.

– Finnmarkskommisjonen er allerede i arbeid. Det andre alternativet er de allminnelige domstolene, og det tredje kan være Finnmark Jordskifterett, sier han.

Øyvind Ravna viser blant annet det Reindriftsstyret sa i sin uttalelse om reindriftsloven. Konkret ba styret om at en «reindriftsdomstol» ble etablert ved en jordskifte-domstol.

– I en undersøkelse jeg fikk utført i tilknytning til mitt doktorgradsarbeid, framkommer det at hele 81,6 % av 49 spurte reineiere mente at det var behov for en uavhengig instans som kan løse konflikter og bidra til å ordne beitebruk, forteller han.

Korte nyheter

 • Trafikkuhell i Alta

  Politiet har vært på Aronnes i Alta etter melding om et trafikkuhell. En bil måtte kjøre inn i en snøskavl for å unngå å kjøre inn i bil foran som bremset.

  – Det var lav hastighet. Verken materielle- eller personskader. Politiet oppretter ikke sak. Veien forbi er åpen.

  Det skriver politiet på Twitter.

 • Mottok Fritt Ord prisen: – I dag er en seier for meg

  Artist og menneskerettighetsforkjemper Ella Marie Hætta Isaksen ble i dag overrakt prisen Fritt Ords Honnør for hennes innsats for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter.

  – I dag har jeg kofta på riktig vei for første gang etter at vi avsluttet Fosen-aksjonen, sa hun da hun innledet sin takketale i Fritt Ords lokaler i Oslo.

  Hætta Isaksen var frontfigur under demonstrasjonene mot regjeringens manglende oppfølging av høyesterettsdommen om vindturbinene på Fosen i Trøndelag.

  Fritt Ords Honnør tildeles henne for innsatsen under aksjonen, men også for at hun gjennom sitt kunstneriske arbeid også engasjerer seg for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter.

  I talen la hun også vekt på at hun var stolt av å ha bidratt til en viktig legitimering av sivil ulydighet.

  Samtidig påpekte hun var kanskje enda stoltere av å ha gitt kraften tilbake til en eldgammel protestform. Nemlig det med å vise sin misnøye og motstand mot noe ved å gå med kofta på vranga.

  – Nå tror jeg alle har sett hvilken kraft som bor i 14 samer som vrenger kofta si. Og verden skal vite at når vi neste gang vrenger det fineste vi har, så mener vi alvor, sa Hætta Isaksen.

  Med sine 25 år er hun den yngste som har mottatt denne prisen. Tanaværingen la ikke skjul på at prisen betyr svært mye for henne.

  – Da jeg 23. februar vrengte kofta mi i protest, vrenger jeg den i dag tilbake i takknemlighet. I et liv i kamp, er det viktig å nyte de små seirene, og i dag er en seier for meg.

  Fritt Ords Honnør består av et beløp på 100.000 kroner. Prisen deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.

  Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Torbjørn Brovold / NRK
 • Oaččui Fritt Ord gudnebálkašumi: – Odne guottán gávtti rivttes guvlui

  Ella Marie Hætta Isaksenii geigejuvvui Oslos otne Fritt Ord gudnebálkkašupmi.

  – Odne guottán gávtti rivttes guvlui, vuosttaš geardde Fovsen-ákšuvnna maŋŋel, muitalii son go álggahii iežas sártni.

  Son oažžu bálkkašumi dan ovddas go duostilit lea sámi rivttiid ovddas dáistalan sihke dáiddalaš barggu bokte ja maid go lei okta láidesteaddjin Fovsen-ášši miellačájehemiin Oslos moadde vahku dassái.

  Hætta Isaksen lohká iežas leat rámis go lea leamaš mielde duođašteamen siviila jeagohisvuođa dehálašvuođa.

  Su mielas leat sii maid akšuvnna bokte fámuid addán dološ vuosttildanvirrui, go gávttiid jorgo go čohkkejedje Oljo- ja energiijadepartemeantta ( OED) feaskárii.

  – Ii várra soaitán leahkit nu hirpmástuhtti go mii álggos jorgguimet gávttiid OED:as. Muhto dál jáhkán buohkat leat oaidnán, makkár fápmu lea 14 sápmelaččain go jorgot gávttiid. Ja máilbmi galgá diehtit, ahte go mii boahtte háve jorgut dan fiidnámusa mii mis lea, de mii oaivvildat duođaid, logai Hætta Isaksen iežas sártnis.

  Dása speažžugohte gieđaid sii geat oassálaste bálkkašumi geigemis.

  Bálkkašupmi lea 100.000 ruvnnu.

  Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Mette Ballovara / NRK