Hopp til innhold

Frykter rasering av sørsamisk fjernundervisning

Utdanningsdirektoratets forslag til omorganisering av samisk fjernundervisning får samepolitikere til å steile. Thomas Åhren i NSR frykter at et allerede etablert fjernundervisningsmiljø i sørsamisk vil bli nedlagt.

Thomas Åhren

Thomas Åhren i NSR frykter for sørsamisk fjernundervisning.

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

– Det er totalt uakseptabelt om opprettelsen av ett nasjonalt fjernundervisningssenter betyr at de sørsamiske språkundervisningsmiljøene blir nedlagte. Dette er lite gjennomtenkt og det må finnes en annen løsning. Det sier Thomas Åhren i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Foreslår nasjonalt senter

Utdanningsdirektoratet har ute til høring et utkast til overordnet strategisk plan for samisk fjernundervisning. Her foreslår de blant annet å samordne den samiske fjernundervisning til ett nasjonalt senter.

Fjernundervisning på Árran

Lange avstander og utfordringer med lærermangel gjør at fjernundervisning i de tre samiske språkene er det eneste alternativet for elever som vil lære samisk.

Foto: Harrieth Aira / NRK

NSR mener at en slik samordning er særdeles lite gjennomtenkt, og de er redd for at det vil ødelegge de sørsamiske språkundervisningsmiljøene. Derfor foreslår de en sørsamisk institusjon som får et regionalt ansvar for sørsamisk undervisning. Denne foreslås lagt til Hattfjelldal, Røros, Snåsa eller Grong.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen i Norske Samers Riksforbund.

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

– Da sikrer vi at kompetansen som er bygget opp består og fjernundervisningen beholder høy kvalitet, sier Thomas Åhren.

Mener fjernundervisning er viktig

– Fjernundervisning er en viktig del av den samiske skole, kanskje særlig i det sørsamiske området blant annet på grunn av utfordringer med mangel på lærere og at elevene er spredt over store avstander. Det sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen.

Thomassen påpeker også at NSR for øvrig støtter intensjonene i høringsutkastet om samordning og koordinering av fjernundervisningen.

Korte nyheter

 • Ruošša vuosttaš «bonju» musea giddejuvvo

  Ruošša vuosttaš «bonju» musea giddejuvvui vuossárgga, danin go Ruošša ođđa lágat ráddjejit vejolašvuođa loktet oidnosii bonju olbmuid kultuvrra.

  Musea lea St. Petersburgas, Ruošša presideantta Vladimir Putina ruovttubáikkis, ja rahppui skábmamánu 2. beaivvi.

  Jus rihkku daid ođđa lágaid, de sáhttá olmmoš biddjot giddagassii dahje sáhkkohallat.

 • Mánáidgárddiin ja skuvllain váilot fágaolbmot – bivdá stáhtas veahkki

  Fágaolbmot, mat hálddašit sámegiela, váilot mánáidgárddiin ja skuvllain, ja dát váilevašvuohta lea nu duođalaš ahte Deanu sátnejođiheaddji Helga Pedersen bivdá stáhta doaimmaid bidjat johtui. Deanu gielddas háliiditge eanet ahte eanet váhnemat mánáideaset sámi mánáidgárdái bidjat.

  Muhto, go dárbu laská, de šaddá maid váddásabbon fidnet olbmuid geain lea máhttu, muitala mánáidgárdejođiheaddji Laila Kristine Krokmo.

  Departemeanta lea bargamen stuorradiggedieđáhusain mii lea juste rekrutterema ja máhttu birra, ja seammás lasihit doarjaga sámi mánáidgárddiide ja skuvllaide 2023:s.

  Helga Pedersen
  Foto: Bård Wormdal
 • Ovddida eahpeluohttámuša sámediggeráđđái

  Norgga Sámedikki Ovddádusbellodagas ii leat šat luohttámuš sámediggeráđđái Hans Ole Eirai, ja leage ovddidan eahpeluohttámuša su vuostá.

  Ovddádusbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji, Arthur Tørfoss ovddida eahpeluohttámuša Norgga Sámedikki dievasčoahkkima rahpama oktavuođas otne. Tørfoss oaivvilda ahte Eira ii leat rievttes dieđuid addán dievasčoahkkimii duoji váldošiehtadusa heaittiheami oktavuođas.

  – Dan in leat dahkan. Mun lean viggan addit nu bures daid dieđuid mat mus leat dán ášši oktavuođas, vástida Eira.

  Sámediggeráđđi Hans Ole Eira. Sametingsråd Hans Ole Eira
  Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi