Frykter rasering av sørsamisk fjernundervisning

Utdanningsdirektoratets forslag til omorganisering av samisk fjernundervisning får samepolitikere til å steile. Thomas Åhren i NSR frykter at et allerede etablert fjernundervisningsmiljø i sørsamisk vil bli nedlagt.

Thomas Åhren

Thomas Åhren i NSR frykter for sørsamisk fjernundervisning.

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

– Det er totalt uakseptabelt om opprettelsen av ett nasjonalt fjernundervisningssenter betyr at de sørsamiske språkundervisningsmiljøene blir nedlagte. Dette er lite gjennomtenkt og det må finnes en annen løsning. Det sier Thomas Åhren i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Foreslår nasjonalt senter

Utdanningsdirektoratet har ute til høring et utkast til overordnet strategisk plan for samisk fjernundervisning. Her foreslår de blant annet å samordne den samiske fjernundervisning til ett nasjonalt senter.

Fjernundervisning på Árran

Lange avstander og utfordringer med lærermangel gjør at fjernundervisning i de tre samiske språkene er det eneste alternativet for elever som vil lære samisk.

Foto: Harrieth Aira / NRK

NSR mener at en slik samordning er særdeles lite gjennomtenkt, og de er redd for at det vil ødelegge de sørsamiske språkundervisningsmiljøene. Derfor foreslår de en sørsamisk institusjon som får et regionalt ansvar for sørsamisk undervisning. Denne foreslås lagt til Hattfjelldal, Røros, Snåsa eller Grong.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen i Norske Samers Riksforbund.

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

– Da sikrer vi at kompetansen som er bygget opp består og fjernundervisningen beholder høy kvalitet, sier Thomas Åhren.

Mener fjernundervisning er viktig

– Fjernundervisning er en viktig del av den samiske skole, kanskje særlig i det sørsamiske området blant annet på grunn av utfordringer med mangel på lærere og at elevene er spredt over store avstander. Det sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen.

Thomassen påpeker også at NSR for øvrig støtter intensjonene i høringsutkastet om samordning og koordinering av fjernundervisningen.