Frykter det må en ulykke til før barna sikres

Den sørsamiske barnehagen mangler gjerde – farlig, mener foreldrene. I mellomtiden har kommunen sittet på gjerdet i ti år uten å sørge for barnas sikkerhet.

Sørsamisk barnehage Snåsa

Den sørsamiske barnehagen Suaja i Snåsa var ferdig i 2003 – men fortsatt ikke gjerde rundt. Foreldrene har prøvd å få kommunen til å sette det opp i ti år.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Når barna er ute og leker ved veien så kan det oppstå farlige situasjoner. Vi i foreldregruppa har påpekt det siden barnehage startet i 2003. Kommunen har hatt ti år på seg, og det er totalt uforsvarlig sånn som det er i dag.

Er den klare talen fra Inger Marit Eira-Åhrens. Hun sitter som leder i foreldreutvalget til den sørsamiske barnehagen i Snåsa.

Biler og hunder kommer rett inn

Rundt barnehagen finnes ikke et gjerde som holder uvedkommende ute, og barna fra å vandre bort fra barnehagen.

Inger Marit Eira-Åhren

Leder i barnehagens foreldreutvalg Inger Marit Eira-Åhrén mener det er totalt uforsvarlig å ikke ha gjerde som sikrer barna.

Foto: Liv Inger Somby/NRK


– Vi vil ikke at hunder og biler skal kunne komme rett inn i barnehagens utearealer, forteller Åhrén.

Ofte kjører det biler og busser inn til barnehagen, på grunn av de tar feil av den og Saemien Sijte, som er populært besøkt, og ligger ovenfor barnehagen. Dermed har barnehagens uteareal nærmest fungert som en snuplass for mange.

– Det er en del biler som kjører feil, som ikke riktig vet veien til Saemien Sijte, og som da kjører helt ned til barnehageområdet før de oppdager at dem har kjørt feil.

Takker de ansatte for at det ikke er skjedd ulykker

Mange vet rett og slett ikke at det er en barnehage der. At det ikke har skjedd en ulykke mener Eira-Åhrén er de barnehageansattes fortjeneste.

– Når man ser på forholdene i utearealet og sikkerhetstiltakene, så er det skikkelighet ifra de ansattes side som har gjort at man har unngått at noen har blitt skadet.

Det første som må gjøres er å få opp gjerde rundt barnehagen, og det har foreldreutvalget, i et brev til kommunen, krevd at må skje omgående. I brevet henviser foreldreutvalget til barnehageloven, og skriver at i ytterste konsekvens vil de kontakte fylkesmannen.

Lover å sette opp gjerde snarest

Rådmann i Snåsa, Truls Eggen, bekrefter at de har mottatt brevet.

– Vi har både fått henvendelser fra foreldreutvalget, men også tidligere i år ga jeg selv beskjed til teknisk enhet om at arbeidet med å sette opp gjerdet rundt barnehagen blir iverksatt, forteller Eggen.
Han var overrasket over at det i brevet kommer fram at det ikke finnes finansiering til å sette opp gjerdet.

Truls Eggen

Snåsas rådmann Truls Eggen lover at kommunen setter opp gjerde så snart som mulig.

Foto: Håvard Zeiner / NRK


– Derfor er det tatt opp med enhetsleder, både for samisk enhet, og enhetsleder for teknisk, om at det skal iverksettes oppsetting av gjerde snarest mulig.

Foreldrene tok kontakt for første gang for ti år siden. Hvorfor må det ta så lang tid før dere reagerer i kommunen?

– Nei det at det er ti år siden har jeg ikke sjekket opp, så det vet jeg ingenting om. Men hvis det er tilfelle, så er jo det beklagelig og helt unødvendig.

Etter at NRK Sápmi publiserte saken på radio på torsdag, så var teknisk etat utenfor barnehagen og målte opp for det nye gjerdet.