Frykter «svenske tilstander» i reindrifta i Norge

Karasjok flyttsamelag (KFL) frykter at ungdom på Norsk side av Sápmi skal ty til selvmord etter årets beitekrise. Nå har de sendt brev til ordføreren og ber om igangsettelse av krisetiltak.

 På reinflytting i Sverige

IDYLL PÅ UTSIDEN: Under reinflyttingen kan slike fine øyeblikk oppstå, men også mørke tider kan treffe reindriftsnæringen. Beitekrisen kan ifølge KFL føre til at flere norske ungdommer velger å ende sine liv. Illustrasjonsbilde.

Foto: Carl-Johan Utsi

– Vi viser til nabolandet, Sverige, hvor det har vært utfordringer med selvmord blant reindriftssamisk ungdom. Vi er bekymret for vår situasjon og mener det må iverksettes tiltak for å ikke komme i samme situasjon som Sverige, skriver styret i KFL i sitt brev til ordføreren i Karasjok (ekstern lenke).

Brevet er datert 20. mai og er undertegnet av styret i KFL.

Kopi av brevet er også sendt til Mat- og landbruksdepartementet, Fylkesmannen i Finnmark, Landbruksdirektoratet og Sametinget.

Leif Anders Somby ved reingjerdet med kikkert rundt halsen

Dette arkivbildet av Leif Anders Somby er tatt ved en annen anledning. Nå tar lederen og styret i Karasjok flyttsamelag opp beitekrisen i rendriftsnæringen. Han frykter «svenske tilstander» blant reindriftsungdom i Norge.

Foto: Privat

Frykter en lignende situasjon

Selvmordsproblematikken blant reindriftungdom i Sverige toppet seg for to år siden.

En spørreundersøkelse, som ble publisert for to år siden, viste at rundt en tredjedel av ungdom mellom 18 og 29 år slet med selvmordstanker. Undersøkelsen ble gjort av Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus.

reinkalv

Det er født færre reinkalver på grunn av de vanskelige beiteforholdene denne våren og forsommeren. Dette går utover økonomien til mange reindriftsfamilier.

Foto: Borgar Jønvik / Lokalavisa Verran-Namdalseid AS

Nå frykter KFL at beitekrisen fører til lignende situasjoner også på norsk side av Sápmi.

– Vi opplever mye diskusjoner i media og sosiale medier på grunn av beiteforholdene som blant annet medfører til stengte skuterløyper og rein som trekker til nødbeiteområder. Disse diskusjonene gir ekstra belastning på reineiere, både barn, unge og voksne.

I krisetiltak-brevet som de sendte til ordføreren i Karasjok kommune trekker de frem at beitekrisene og rovdyrstapene i reindriften har ført til den fryktede situasjonen som kan oppstå.

– Vi minner om at det er mange familier i Karasjok kommune som har reindrift som levebrød. Dette gjør at situasjonen også går utover barn og unge, skriver Karasjok Flyttsamelag i sitt brev.

– Lite eller ingen kalver å slakte

Reindrifta er i dag basert stort sett på kalveslakt opplyses det om i brevet.

– Beitekrisene og rovdyrstapene gjør at reindrifta sannsynligvis vil ha lite eller ingen kalver å slakte høsten 2017. Vi minner om at det er mange familier i Kåråfioga gielda/Karasjok kommune som har reindrift som levebrød. Dette gjør at situasjonen også går utover barn og unge.

Reindriftslederen minner om at Kárášjoga gielda - Karasjok kommune er en de største reindriftskommunene i Norge.

– Vi ber om at Kárášjoga gielda - Karasjok kommune tar kontakt med Mat- og Landbruksdepartementet, gjerne i samarbeid med Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune, hvor reindrifta er i samme situasjon. Formålet må være å få bevilget ekstra midler til reindrifta og eventuelt andre ekstraordinære tiltak for året 2017, skriver de avsluttende.

Karasjok kommune ved ordfører Svein Atle Somby har ikke svart på NRK Sápmis henvendelser torsdag kveld.