FrP bruker samisk språk som argument for ett politidistrikt i Finnmark

I en årsmøteuttalelse skriver Finnmark Fremskrittsparti (FrP) at de går inn for å etablere ett politidistrikt for hele Finnmark.

Politiskilt

Finnmark har i dag to politidistrikt. Disse er Østfinnmark politidistrikt og Vestfinnmark politidistrikt.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Det er spesielt viktig at det samiske språk og kultur blir forstått og ivaretatt gjennom politireformen. Ved å etablere Finnmark politidistrikt vil dette bli godt ivaretatt, heter det i Finnmark FrPs årsmøteuttalse.

Det er Altaposten som er først ute med denne nyheten.

Finnmark FrP kommer med sin uttalelse i forbindelse med de varslede strukturendringene, som kommer med den forestående politireformen.

– Det er helt grunnleggende for politiets suksess at hver by og bygd har lokale politifolk som kjenner miljøet og som folk stoler på. Ved å ha store politidistrikter så frykter Finnmark FrP at nærpolitiet og lokalkunnskapen blir borte, skriver Finnmark Frp i uttalelsen.

– Ikke samefiendtlige

Fylkesleder Ronny Berg sier til Altaposten at det samiske elementet er viktig å løfte inn.

Ronny Berg

Fylkesleder Ronny Berg (FrP).

Foto: Kai Erik Bull

– Det er viktig å ivareta samisk språk og kultur, også når man snakker om strukturen på politiet vårt, sier Berg.

FrP har av mange samer blitt sett på som et samefientlig parti, fordi de blant annet går inn for å melde Norge ut av en internasjonal urfolksavtale, legge ned Sametinget og å bevilge mindre både til samisk kultur og reindriften.

– Vi er ikke samefiendtlige. Vi har foreslått å legge ned Sametinget, ja, men vi har aldri vært imot å utvikle samisk språk og kultur. Det er ikke slik at det å være imot sametinget er det samme som at man er imot alt som er samisk, tvert imot, understreker Berg overfor Altaposten.

Per Sandberg tilstede

Partiets 1. nestleder Per Sandberg var til stede på årsmøtet. Ifølge fylkesleder Ronny Berg, som oversendte uttalelsen, lovte Sandberg å ta med seg uttalelsen videre til partiet sentralt.

– Vi er glade for at Per var her, og for at han tar med seg sørover de signalene og de forskjellige momentene som ble løftet inn i debatten, uttaler Berg til Altaposten.

Sametingspresident Egil Olli viser Frp-nestleder Per Sandberg plenumssalen

I 2011 besøkte Per Sandberg Sametinget. I en samtale med president Egil Olli (Ap) foreslo han at sametingsbygget kunne brukes som hotell etter at samenes eget folkevalgte organ var blitt lagt ned.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Et hovedmål med politireformen er å gi gode polititjenester over hele landet. Regjeringen mener det er for store variasjoner i den polititjenesten som tilbys befolkningen i dag.

Målet er flere operative og synlige politifolk med kunnskap og kompetanse til å håndtere de situasjonene som kan oppstå.

– Tiden er overmoden for færre politidistrikter som kan håndtere kriminalsakene på egen hånd. Fremtidens politidistrikter skal stå på egne bein, uttaler stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H).