Frp: – Granskingskommisjonen vil føre til konflikter

I løpet av kvelden behandler Stortinget saken om granskingskommisjonen om fornorskningspolitikken. Kun regjeringspartiene er imot.

Fremskrittspartiets stortingsreprentant Jan-Henrik Fredriksen mener granskingen av fornorskningen er 150 år for sent ute.

– KONFLIKTER: FrPs stortingsrepresentant, Jan-Henrik Fredriksen, frykter gransking av fornorskningen i Norge vil føre til konflikter.

– Hadde en slik kommisjon kommet for 50-60, 100 eller 150 år siden, så ville det ha vært svært interessant. Men den tiden har gått fra oss, sier Frps stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen til NRK.

Han mener at granskingskommisjonen for fornorskningspolitikken ikke vil føre til forsoning, slik SV håper, men snarere konflikter.

Jan-Henrik Fredriksen

– KONFLIKTER: FrPs stortingsrepresentant, Jan-Henrik Fredriksen, frykter gransking av fornorskningen i Norge vil føre til konflikter.

Foto: Kristin Forland

I stedet for å legge konflikter til sides, så vil en sånn type kommisjon ville være med på å spisse de ulike etniske konflikter i Finnmark.

– Konflikter som vi har hatt altfor mange av, og i altfor mange år. Jeg frykter at den vil være stigmatiserende, både i forhold til den samiske befolkningen, men også i forhold til den kvenske befolkningen, sier Fredriksen.

SV: – Frp vil stå for konfliktene

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) har ingenting til overs for FrPs argumentasjon. Hun mener det i så fall vil være Frp som vil stå for de konfliktene.

– I så fall vil det være Frp som sørger for det. Det er stort sett Frp som jager opp diskusjonen rundt samiske forhold. Og det er stort sett Frp som har fremmet usannheter om særrettigheter for samer, sier Bergstø til NRK.

SVLM Kirsti Bergstø

VIL RETTE OPP URETT: SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø tror ikke sannhetskommisjonen vil føre til konflikter.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Bergstø har sammen med partikollega Torgeir Knag Fylkesnes foreslått opprettelsen av «sannhetskommisjon om fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge». Saken behandles på Stortinget i dag.

– Det er ingen grunn til å tro at en sannhetskommisjon skal bidra til større etniske spenninger eller uenighet, eller gi dype sår i Finnmark eller ellers i landet, sier Bergstø.

– Tvert imot, så handler det om se konsekvensene av politikken som har vært ført i dagens lys, og forsøke å rette den opp, sier stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV).

Sametinget: – Tullprat fra Frp

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) tror Frp er redde for å høre sannheten.

Inger Eline Eriksen Fjellgren lytter på Sametinget

– TULLPRAT: Sametingsråd Inger Eline Eriksen (Árja) mener Frp er redd for sannheten.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Og det synes jeg er rart. Jeg tror at det norske folk, som bor i verdens sikreste og fredeligste land kommer til å ta godt imot en slik sannhetskommisjon, sier Fjellgren til NRK.

Hun har tro på at demokratiske Norge vil klare å løse kommisjonsarbeidet uten konflikter.

– Dette er tullprat fra Frp sin side. Jeg stoler på demokratiet i Norge, og at vi kommer til å klare gjennomføre dette uten konflikter, sier Eriksen.

Stortinget behandler saken i dag

Formålet med kommisjonen vil være å granske virkningene av den godt over hundre år lange assimileringspolitikken som den norske stat førte for å fjerne det samiske i Norge.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen kom med sin anbefaling til Stortinget for én uke siden.

Der komiteen kommer med følgende forslag til beslutning:

«Stortinget ber presidentskapet om å utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning.»