Lar ikke sameskiltene stå

Fremskrittspartiet nekter å godta samevedtaket. Dersom de kommer til makta til høsten, skal Tromsø ut av det samiske språkområdet.

Montasje

Slik kan det komme til å se ut på skiltet til ishavsbyen Tromsø med det samiske navnet Romsa.

Foto: NRK

Jan Blomseth

Fremskrittspartiets Jan Blomseth vil ikke godta vedtaket.

Foto: Jan Morten Bjørnbakk / NTB

I går kveld bestemte flertallet av Tromsøs kommunestyre til å si ja til at Tromsø skal innlemmes i forvaltningsområdet for samiske språk. Etter halvannen times debatt var det tilslutt 24 mot 18 som sa ja til å søke om innlemmelse.

Opposisjonen hadde klare meninger om saken og dagen derpå er ikke tonen forandret. Fremskrittspartiets Jan Blomseth vil definitivt fjerne sameskiltene til høsten dersom det blir et borgerlig flertall til etter kommunevalget.

– Ja, vedtaket vil bli omgjort. Dette er en sak som skaper konflikt i Tromsø der vi aldri før har hatt noen konflikter mellom den etniske norske og samiske befolkningen. Vi ønsker verken konflikt eller de kostnadene som følger med dette vedtaket, sier Blomseth til NRK Sápmi.

– Opposisjonen overdriver

Varaordfører Gunhild Johansen (SV) synes opposisjonen overdriver fælt.

– De har misforstått dersom de tror at vi gjør dette fordi vi mener at det er så mange samer i Tromsø som ikke forstår norsk. Opposisjonen har et feil utgangspunkt når de sier at det ikke er behov for å innlemmes i samisk språkområde. Dessuten overdriver dem konflikttrusselen i vedtaket, sier hun.

Hun påpeker at man i dag allerede har norske og samiske skilt på alle kontorer på rådhuset og at Universitetssykehuset Nord-Norge også har samiske skilt.

– Jeg har ikke hørt om noen som har blitt støtt av det. Og jeg tror ikke at det vil skje når vi får samiske skilt i byen. Det er svært overdrevet, sier Johansen.

Til høsten er det kommunevalg og trolig vil denne saken være en av de store kampsakene under valgkampen. Varaordføreren sier at dette er en viktig sak, både fordi den vil sikre den samiske befolkningens rett til å kunne henvende seg til kommunen på sitt eget språk, og fordi det signaliserer at språket skal få leve.

– Vårt vedtak gir det samiske språket gode levevilkår i Tromsø i tida framover.

– Det ville vært forferdelig synd dersom dette vedtaket skulle blitt omgjort. Tromsø er en urfolksby med sine forpliktelser, det ville vært et nederlag for oss alle, sier Gunhild Johansen.

Kontroversiell sak

Men det er ingen hemmelighet at denne saken har vakt sterke reaksjoner i ishavsbyen, både blant innbyggere og politikere. Debatten har rast i mediene og kommentarfeltene har vært preget av steile fronter.

Flere medier har utført meningsmålinger blant Tromsøs befolkning der flesteparten har sagt nei til innlemmelse. Ifølge avisa Nordlys er det bare 22 prosent av befolkninga som sier ja. Hos nettavisa iTromsø er tallet enda lavere .

– Befolkninga i Tromsø er betydelig imot dette. Tallenes tale er klar, det er ikke noe behov for å innføre samisk språkområde i Tromsø, sier Jan Blomseth.

Marie Fangel fra Venstre er en av dem som har tatt til orde for en folkeavstemning som et demokratisk initiativ, men forslaget fikk ikke gjennomslag.

– Man er i utakt med befolkningen. Man hever seg over det folket som har valgt dem, det er arroganse fra Arbeiderpartiet, sier Frps Jan Blomseth.

Tromsøs ordfører, Arild Hausberg (AP)

Ordfører Arild Hausberg (Ap).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Ordfører Arild Hausberg fra Arbeiderpartiet uttalte i går til NRK at en slik avgjørelse er for viktig til å la folk bestemme utfallet gjennom en folkeavstemning .

– Jeg er ikke tvil om hva flertallet ville sagt i en folkeavstemning. Men noen ganger er det en politisk sak å avgjøre slike samfunnsmessig viktige oppgaver uten at man følger en populistisk linje, sa Hausberg.

– Betydelige kostnader

Frp har sammen med Høyre vært sterkt imot innlemmelse, og fra opposisjonen er man redd for at vedtaket vil koste mer enn det smaker. Det vil medføre Tromsø kommune økte utgifter, selv om man forsøker å minimalisere kostnadene, sier Blomseth. Han trekker frem de økte kostnadene i millionerklassen som vil følge av at kommunale ansatte går ut i permisjon for å lære seg samisk.

Under gårsdagens kommunestyremøte ble det satt opp et par vilkår for at kommunen skal kunne gå inn i det samiske forvaltningsområdet. Tromsø skal stå foran Romsa på skiltet og alle kostnader skal dekkes av staten og Sametinget.

– Slike krav har blitt satt opp i et betydelig antall saker all den tida jeg har vært med i politikken og det har aldri skjedd at staten har fullfinansiert noe som helst. Det kan vi bare glemme, sier Jan Blomseth.