Frp-topp: – Hva skal vi med Sametinget hvis presidenten ikke snakker samisk?

Arthur Tørfoss har i tolv år prøvd å nedlegge Sametinget innenfra. Nå har han funnet et nytt argument for å nå målet.

Arthur Tørfoss

JOBBER MED SAKEN: Arthur Tørfoss fra Nordreisa sier han lærer seg samisk.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Hvis ikke presidenten snakker samisk; hva skal vi med Sametinget da? Da kan vi like godt legge det ned, sier 65-åringen til NRK.

Frp-politikeren kom inn på Sametinget første gang i 2009. Etter det har velgerne i Vest-Finnmark og Nord-Troms stemt ham inn ytterligere to ganger. I høst stiller han igjen på topp for Frp.

Debatten om sametingspresidenten må kunne snakke samisk, har Tørfoss fulgt tett. I NRK-undersøkelsen svarte han «ja» på spørsmålet.

Han mener presidentens språkbruk kan påvirke folk til å bruke mer samisk.

– Helt klart det. Det blir akkurat som i Norge at statsministeren snakker et helt annet språk enn norsk. Det gir jo også feil signal ut til folket. Så sametingspresidenten må jo snakke samisk, sier han.

– Færre og færre snakker samisk

Frp-samen mener Sametinget først og fremst ble opprettet for å bevare, styrke og videreutvikle samisk språk og kultur. Han hevder Sametinget ikke har lyktes med dette arbeidet.

– I samiske områder blir det færre og færre som snakker samisk. Sametinget bruker jo masse penger, og dem lykkes ikke med å få samisk ungdom og norsktalende til å lære seg samisk, sier han.

Selv er han i ferd med å lære seg språket.

– Jeg jobber med saken, og har begynt å bruke det, sier han.

– Skvatt litt

NRK Sápmi-kommentator Mona Solbakk sier hun skvatt litt da hun hørte Frp-politikerens uttalelser.

– Hørte jeg riktig nå, tenkte jeg, sier hun.

Likevel er Solbakk ikke overrasket. Hun sier Frp bruker alle muligheter til å få oppmerksomhet.

Mona Alette Solbakk, kommentator for Sametinget i NRK

VEKKER FØLELSER: NRK-kommentator Mona Solbakk.

Foto: Dan Robert Larsen/NRK

– Dette er nok en påminnelse fra partiet om at de vil nedlegge Sametinget. Samtidig er budskapet deres at pengene som Sametinget bruker, heller skal brukes på å fremme samisk språket, sier hun.

Kommentatoren sier debatten om sametingspresidentens språk er en debatt som ikke har noen vinnere.

– Språk er et sårt tema i Sápmi. Mange har sterke følelser knytta til det. De som snakker samisk kan ha en opplevelse av at de kjemper en daglig kamp om overlevelsen av språket, og at det er for lite forståelse for språkets betydning og for få ressurser til det. Mens samer som ikke kan språket, og har mista språket på grunn av fornorskningen, kan ha en opplevelse av å bli sett på som annerangs samer og ikke får ta del i det samiske samfunnet som samer som kan språket. I dette bildet prøver Frp å skaffe seg noen poeng, sier hun.

NRK-kommentatoren viser til at 2/3-deler av samene ikke kan samisk, i følge offentlige utredninger.

– Samtidig er de samiske språkene i en truet situasjon. Derfor blir dette et tema som alle er opptatt av, sier Mona Solbakk.

Slik svarte topp-3 kandidatene. Svarene er fordelt på partiene.

Les flere nyheter på NRK Sápmis forside.

Korte nyheter

 • Sámi diktagirji historjjálaš

  Gaskavahku eahkeda vuittii sámi girječálli Mary Ailonieida Somby, Sombán Mari, diktagirji dakkár bálkkašumi man ii oktage sámi girji ovdal leat vuoitán. Diktačoakkáldat “Beaivváš mánát/Leve blant reptiler” oaččui bálkkašumi Årets vakreste bok. Girječálli lea ieš čállán ja hábmen girjji. Árvvoštallanjoavku cealká: - Earenoamáš čáppa girji mii muitala historjjá mii ii leat seamma čáppat. Bálkkašupmi lea geigejuvvon Norggas 1933 rájes.

 • Njuovvan eambbo bohccuid

  Dan jagi bohccuid njuovvanlohku čájeha ahte buvttadeapmi lea lassánan, diimmá heahtejagi maŋŋel. Dássážii leat njuovvan birrasiid 28.000 bohcco, ja lohku lea lassánan 11.000 bohccuin diimmá ektui.

  Boazodoallostivrra jođiheaddji, Inge Ryan, dadjá ahte buore guohtun dán jagi lea dagahan ahte bohccobierggu buvttadeapmi lea lassánan.

  Reinslakt
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK