Frp tar opp kampen med Ap

Men Bjørn Inge Mo (Ap) er en populær ordfører.

Selv om Fremskrittspartiet for første gang stiller med liste under høsten valg i Kåfjord/Gáivuotna, så skal det nok mye til for å vippe Arbeiderpartiets Bjørn Inge Moe ut av ordførerstolen.

I vår ble Mo også valgt inn i Aps landsstyre.

I Kåfjord står det samiske sterkt. Ettersom det ikke er en egen liste som samler de samiske velgerne, kan en del som for eksempel stemmer Norske Samers Riksforbund (NSR) ved sametingsvalget, gi sin stemme til Ap. Bjørn Inge Mo er nemlig også en sentral samepolitiker.

Nå topper riktignok sametingsrepresentant Tor Mikalsen fra NSR lista til Miljøpartiet De Grønne, og dermed kan de få en del "samiske stemmer".

Bygdelistene lagt død

Ved valget i 2003 fikk Ap og Mo støtte fra både Senterpartiet og Indre Kåfjord Bygdeliste. Men nå stiller ikke denne bygdelisten til valg, og det gjør heller ikke Ytre Kåfjord Bygdeliste. De er begge gått i oppløsning.

Av de to representantene fra Indre Kåfjord Bygdeliste som i dag sitter i kommunestyret, har èn meldt overgang til Sp og èn trukket seg fra politiken før høsten valg. De to som har representert Ytre Kåfjord Bygdeliste, har meldt overgang til henholdsvis SV og FrP.

MER OM GÁIVUOTNA/KÅFJORD

Fortsetter samarbeid

Det er nok forventet at samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Sp fortsetter også etter høstens valg. Og mange spår også at Bjørn Inge Mo fortsetter som ordfører etter høstens valg.

For etter sin første periode som ordfører, nyter Mo tillit også utover partigrensene i Kåfjord/Gáivuon. Men det gjenstår å se hvorvidt dette også gir utslag i valgresultatet for Ap denne høsten.