Frps ordførerkandidat vil at nye Tjelsund kommune blir en samekommune

– Fremskrittspartiet blir stigmatisert til grilldressen og rasisme, sier ordførerkandidaten.

Jorun Heidi Olsen (Frp)

Ordførerkandidat for Tjeldsund Fremskritts parti, Jorun Heidi Olsen, ønsker at nye Tjeldsund kommune blir innlemmet i språkforvaltningsområdet for samisk språk.

Foto: Mathis Eira / NRK

Skånland og Tjeldsund slås sammen til en kommune i 1. januar 2020. Nye Tjeldsund kommune vil trolig innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

Nå støtter også Fremskrittspartiet forslaget om at den nye kommunen blir en samekommune.

– Vi har en forhistorie der vi stemte imot innlemmelse i språkforvaltningsområdet i den nåværende Tjeldsund kommune.

– Det hadde sin bakgrunn i at det er veldig få som er registrert i Sametingets valgmanntall i Tjeldsund, sier Frps ordførerkandidat.

Jorun Heidi Olsen (Frp)

Ordfører-kandidat for Tjeldsund Fremskrittsparti, Jorun Heidi Olsen, ønsker at nye Tjeldsund kommune blir innlemmet i språkforvaltningsområdet for samisk språk.

Foto: Mathis Eira / NRK

Jorun Heidi Olsen sier at nå som Tjeldsund kommune blir slått sammen med Skånland kommune, er situasjonen en helt annen.

– Det er mange som har samisk bakgrunn i alle bygdene i Skånland og det er helt naturlig å stemme for å bli en samekommune, sier Olsen.

Fremskrittspartiets politiske mål er å melde Norge ut av ILO-konvensjonen, som styrker samenes stilling som urfolk. I et tiår har partiet uttalt at de vil legge ned Sametinget og at de vil kutte Sametinget fra statsbudsjettet.

Men Olsen er interessert i samisk kultur.

– Jeg har alltid vært interessert i samisk kultur. Jeg delte kjøkken med en samisk jente da jeg gikk på gymnaset. Der fikk jeg en innføring i samisk kultur, forteller Olsen.

SV er fornøyd

På den andre siden i det politiske landskapet er dagens varaordfører i Skånland, Odd-Are Hansen fra Sosialistisk venstreparti.

– Jeg er veldig glad for at Tjeldsund Fremskrittsparti støtter at den nye kommunen blir innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, sier Hansen.

Odd-Are Hansen

Odd-Are Hansen.

Foto: Mathis Eira

Hansen forventer et stort løft for det samiske, blant annet at det blir mulig å få oversatt fra norsk til samisk og omvendt i kommunen.

– Jeg forventer at det skal synes at den nye kommunen er også samisk. Det handler om implementering av samisk i grunnskolen, læreplaner og at det gis mulighet for voksne å lære seg samisk. Samisk skilting er også viktig, sier Hansen.

Departementet har siste ordet

– Vi på Sametinget er positive til at nye Tjeldsund skal bli samisk forvaltningsområde, sier avdelingsdirektør i språkavdelingen på Sametinget, Anne Britt K. Hætta.

Anne Britt Klemetsen Hætta

Anne Britt K. Hætta

Foto: Berit Nystad / NRK

Til slutt er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som bestemmer om Tjeldsund kommune blir en del av språkforvaltningsområdet.

– Det er departementet som har det siste ordet, sier Hætta.

Navnet på den nye kommunen er Tjeldsund kommune på norsk og Dielddanuori suohkan på samisk.

I forbindelse med kommunesammenslåingen slås Hamarøy kommune sammen med halve Tysfjord 1. januar 2020. Nye Hamarøy blir en del av det samiske språkforvaltningsområdet.