Frp-Sandberg får ros fra sjølaksefisker etter uttalelse

– Endelig har vi en fiskeriminister som forstår at sjølaksefiske ikke er sportsfiske – men næringsfiske.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) varslet på råfisklagets årsmøte

TAR GJERNE MER FISKEANSVAR: – Det blir enklere for næringen og meg om vi samler all fisk under en felles paraply, skal fiskeriminister Per Sandberg ha (Frp) ha sagt til Fiskeribladet Fiskaren. Den felles paraplyen er ifølge ham Nærings- og fiskeridepartementet.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Bjarne Johansen

STØTTER SANDBERG: – Sjølaksefisket bør underlegges Nærings- og fiskeridepartementet, og ikke Klima- og miljødepartementet slik nå, mener leder i Tana og omegn sjølaksefiskerforening, Bjarne Johansen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det vil være en fordel om alt innen temaet fisk ligger i ett departement – og da sier jeg i all beskjedenhet at det bør ligge hos meg.

Slik lød uttalelsen fra fiskeriminister Per Sandberg til Fiskeribladet Fiskaren (ekstern lenke bak betalingsmur).

Det gleder sjølaksefisker Bjarne Johansen.

Vil tjene penger på laksefiske

I dag er det Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som har ansvaret for laksefisket, både det som skjer i elvene og i sjøen.

Men sjølaksefiskere har i lang tid jobbet for å komme seg bort fra miljøministerens paraply, og vil heller underlegges Nærings- og fiskeridepartementet.

– Som yrkesutøvere forsøker vi å tjene på laksefiske, men det ser ikke ut som om det har noen betydning for dagens forvaltere, sier Johansen.

– Ivaretar sportsfiskernes interesser

Ifølge ham er Klima- og miljødepartementet mer opptatt av å forbeholde laksen til sportsfiskere, fremfor de som ha hatt den som en del av sitt levebrød.

Siste bevis for det, mener han er da Klima- og miljøverndepartementet forhandlet med Finland, om nye fiskeregler for Tanavassdraget. Også sjølaksefiskere blir berørt av innstramningene som forhandlingspartene er blitt enige om .

– Miljødepartementet fortsetter politikken med å skjære ned på sjølaksefisket for å overføre kvantumet til sørfinske sportsfiskere, slik man har gjort sammenhengende i mer enn 40 år, svarer Johansen.

Øystein og Anne Kristiansen fra Nesseby

SJØLAKSEFISKE: Ifølge Finnmarkseiendommen er det over 1600 registrerte lakseplasser i sjø og fjord i Finnmark. Hovedvilkåret for å få tildelt lakseplass er at søker er fast bosatt i kommunen.

Foto: Liss-Ellen Ramstad, Sametinget

Vil underlegges fiskeriministeren

Sjølaksefiskeforeningen som han leder, håper at Stortinget og Fiskeridepartementet kan stoppe denne negative utviklingen for sjølaksefiskere. Han mener det finnes mange grunner til at sjølaksefisket blir underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

– Sjølaksefisket er også av stor betydning for å bevare den sjøsamiske, og kyst og fjordkulturen. Derfor ser vi fram til at Fiskeridepartementet overtar forvaltningen, sier Bjarne Johansen, leder i Tana og omegn sjølaksefiskerforening.

Også Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Sametinget har kjempet for at laksen blir underlagt Nærings- og Fiskeridepartements ansvarsområde.

Men enn så lenge er sjølaksefisket fortsatt underlagt Klima- og miljødepartementet.