NRK Meny
Normal

Frp-politiker: – Ap undertrykker samiske rettigheter

Frp-politiker ville gi en person generell tillatelse til snøskuterkjøring i nasjonalpark. Han argumenterte med urfolksrettigheter. Samtidig vil Frp fjerne grunnlaget for slike rettigheter fra norsk lov.

Snøskuter

Illustrasjonsbilde.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Tor Reidar Boland

Tor Reidar Boland.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Frp-logo

Frp vil ut Norge skal tre ut av ILO-konvensjonen.

Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen.

Foto: Arbeiderpartiet
– Konvensjonene gir befolkningen rett til å bruke det området slik de alltid har gjort, sier Tor Reidar Boland til NRK.

Boland er lokal Fremskrittsparti-politiker i Porsanger. Han er toppkandidat på partiets sametingsvalgliste i den største valgkretsen . 67-åringen er også medlem Stabbursdalen nasjonalparkstyre.

Skuterkjøring til gamme

Det var i forbindelse med behandlingen av en søknad om snøskuterkjøring i nasjonalparken at Boland støttet seg til to internasjonale konvensjoner:

FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og ILO-konvensjon nr. 169.

Saken dreier seg om kjøring av snøskuter til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark. Boland mente søkeren skulle få generell tillatelse for kjøring fram til 11. februar 2018.

Flertallet i nasjonalparkstyret vedtok at søkeren skulle få fire kjøreturer fram til 4. mai 2013.

– Undertrykking

Etter vedtaket fremmet Tor Reidar Boland denne protokolltilførselen:

«Det er spesielt beklagelig at Sametingets representant Ronny Wilhelmsen (AP) sammen med andre partifeller driver undertrykking av den samiske befolkningens rettigheter i strid med Norges grunnlov og folkeretten.»

Wilhelmsen er leder av Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Boland skrev også dette i den samme protokolltilførselen:

«Her vises spesielt til FN konvensjon om sivile og politiske rettigheter samt ILO-konvensjon nr 169 om urbefolkningers rettigheter.»

– Disse konvensjonene gir befolkningen rettigheter til å bruke det området slik de har gjort, utdyper Tor R. Boland overfor NRK.

Han understreker at konvensjonene skal beskytte lokalbefolkningen mot overgrep fra statens side.

– Er irrelevant

Boland som altså er 1. kandidat på Frps liste i valgkrets 2 - Ávjovárri, hevder at han har støtte fra partiet.

– I aller høyeste grad. Vi jobber for folk flest, og ønsker ikke å frata lokalbefolkningen her i Finnmark sine opparbeidede rettigheter, sier han.

– Har du støtte i ditt eget parti om å henvise til og bruke ILO-konvensjonens bestemmelser?

– Jeg stiller opp som kandidat til sametingsvalget, og jeg følger jo opp det som er vedtatt tidligere. Vi må jo bøye oss for demokratiske valg, svarer Boland.

Men Frp skriver i forslaget til nytt handlingsprogram at Norge skal tre ut av ILO-konvensjon 169.

Partiet hevder konvensjonen hjemler grunnlag for at enkelte etniske grupperinger skal kunne gis særrettigheter på bekostning av andre innenfor et felles bosetningsområde.

– Frp mener at denne konvensjonen er irrelevant som instrument for å regulere forholdet mellom samisk og norsk etnisitet i vårt land, skriver programkomitéen.

Ikke uenig med partiet sitt

Slik kommenterer Tor Reidar Boland Frps forslag til handlingsprogram:

– Ja, det er en annen side om hva dem mener i Frp. Det må dem gjerne mene, men dette er jo vedtatt og så lenge vi ikke har makt og myndighet til å vedta noe annet, så må vi jo følge det som er vedtatt. Sånn er det jo i alle demokratiske prosesser.

– Er du enig med partiet sentralt om at Norge bør tre ut av ILO-konvensjonen?

– Nei, jeg er ikke uenig med partiet sentralt. ILO-konvensjonen ble jo også egentlig tredd nedover hodet på befolkningen her oppe i Finnmark. Det er utstrakt enighet i partiet om at man kan ikke begynne å skille ut folk på etnisk grunnlag, og det gjør heller ikke vi i partiet her. Jeg bryr meg ikke om det er en same, sjøsame eller en finlender, en russer eller en nordmann. Vi behandler alle likt.

– Når du mener at Norge bør tre ut av ILO-konvensjonen; hvorfor skal da den brukes i forbindelse med denne saken?

– Er ikke den vedtatt av Stortinget? Man må jo følge det som er demokratisk vedtatt selv om det er galt, svarer Frps sametingskandidat.

– Håper han vinner frem

Ronny Wilhelmsen er leder i nasjonalparkstyret. Han er også sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Nå er han 1. kandidat til sametingsvalget i Nordre valgkrets .

– Det er fint at Tor Reidar Boland i Porsanger Frp har en slik holdning til det samiske. Jeg håper Frp sentralt tar dette signalet og følger etter lokallaget sitt i Porsanger, sier Wilhelmsen til NRK.

Han mener det er bemerkelsesverdig at Frp-kandidaten nå anerkjenner blant annet ILO-konvensjonen.

– Jeg håper Boland vinner frem med sitt syn i Frp. Flertallet på Stortinget har jo tatt konvensjonen som en del av lovgivningen, men Frp har ved en rekke anlendinger ønsket å reversere den, sier han.

Wilhelmsen sier imidlertid at Boland tar feil når han sier at nasjonalparkstyret undertrykker samiske rettigheter.

– Det er ikke styret som har laget lovene og reglene det må styre etter. Det er det faktisk staten som har gjort, sier han.

– Alle var imot

Tor Reidar Boland sier at det utvidede vernet av Stabbursdalen var noe som både Porsanger kommune, Finnmark fylkeskommune og Sametinget gikk i mot.

– Også i befolkningen var det sterk opposisjon mot utvidelsen av nasjonalparken og landskapsverneområdet i 2002. Sametinget mente at dette var folkerettsstridig, sier han til NRK.

Boland hevder regjeringen slik fratok lokalbefolkningen rettigheter.

– Jeg mener det er i strid med folkeretten når de folkevalgte i en kommune går i mot et vern. Vernet er i strid med både FN-konvensjonen og ILO-konvensjonen, sier han.

Frp-politikeren sier det burde vært nedsatt en kommisjon som gikk igjennom hele saken for å se om dette er i strid med folkeretten.